Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Podsumowanie Impact re:action – gospodarka w czasie koronawirusa

W 2020 roku zmieniły się reguły produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji. Zapraszamy na relację z Impact re:action.

3 czerwca 2020 | 16:43

W 2020 roku zmienił się nasz sposób myślenia o społeczeństwie. W 2020 roku zmieniły się reguły produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji. Dziś spotkamy się w zupełnie nowej rzeczywistości.

Wpływ pandemii na gospodarkę

Zmiany wywołane pandemią mają charakter globalny. Dotyczą one przede wszystkim przerwania łańcucha dostaw, wzrostu zapotrzebowania na lokalną, strategiczną produkcję oraz odwrócenia trendu globalizacji. Nie można również zaprzeczyć zmianom społecznym, takim jak gotowość ludzi do akceptowania ograniczeń, zasadniczym ograniczeniu interakcji społecznych oraz znaczący wzrost zapotrzebowania na usługi cyfrowe.

Impact re:action 2020 connected by Krakow to pierwszy Impact, który odbywa się wirtualnie. To wydarzenie, którego celem jest wypracowanie i zaprezentowanie realnych rozwiązań. To przestrzeń, dzięki której łatwiej będzie się odnaleźć w nowym świecie.

Pierwsza wirtualna edycja Impact poświęcona była głównie wpływowi pandemii na gospodarki, nowemu porządku, zmianom na rynku pracy oraz edukacji, zmianom w handlu, jak i również gospodarce. Nastąpiła bowiem standaryzacja narzędzi w szkolnictwie. Mowa o wspólnej platformie obiegu dokumentów, przeprowadzaniu sprawdzianów wiedzy oraz ocenie efektów nauczania. Również programach wspierających zakupy sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli i uczniów, programach szkoleniowych w zakresie zdalnej edukacji, jak i cyfryzacji dóbr kulturowych oraz ulokowaniu ich w otwartych zasobach. 

Pandenomia

Zwrócono uwagę na fakt, iż nastał czas nowych reguł w gospodarce – pandenomii. Konferencja rozpoczęła się od wyjaśnienia właśnie tego pojęcia. Pandenomia jest to zespół norm i reguł, które mają zastosowanie wobec produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr i usług w okresie pandemii. 

Skalę wyzwań pokazują prognozy WTO, przedstawiające spadek handlu w 2020 r. nawet o 30 procent”.

Wyróżniono obszary, które wymagają leczenie, takie jak idee i wartości, polityka, również fiskalna i monetarna oraz zwrócono uwagę na te, które wymagają transformacji: edukację, zdrowie, handel. 

Premier Mateusz Morawiecki zwracał uwagę przede wszystkim na innowacje i ich ważność oraz udział w przekształceniach obecnego porządku. Podkreślił, że w ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiło się wiele innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi, zarówno medycznych, jak i do zdalnej edukacji, czy pracy. 

“Pakiet PFR mógł tak szybko trafić do biznesu, bo to innowacja technologiczna, integrująca 420 systemów IT”.

Pan Morawiecki zaznaczył, że w ostatnich miesiącach przeznaczono 50 mld zł wsparcia na ratowanie miejsc pracy, 350 mln zł na e-learning oraz o odblokowaniu 64 mln euro z funduszu odbudowy. Premier Morawiecki mówił o cyfryzacji świata po pandemii, że cyfryzacja będzie swego rodzaju sportem macierzystym. 

Innowacje technologiczne

Wicepremier, Minister Rozwoju Pani Jadwiga Emilewicz skupiła się w swojej wypowiedzi głównie na sytuacji gospodarczej po pandemii. Zwróciła uwagę na prawne dopracowanie pracy zdalnej, błyskawiczne wręcz akceptowanie akcji płynnościowych, jakie mają miejsce na rynkach europejskich, oraz że nie ma jednej, uniwersalnej recepty na powrót do dobrobytu. Zdaniem Pani Emilewicz wiele innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych zostało w szybkim tempie, a efektywność pracowników “dramatycznie wzrosła”, podkreśliła również, że nie chce powrotu do świata analogowego, ale zmiany na świat uproszczeń – rozwiniętego technologicznie. 

Impact re:action 2020 connected by Krakow podsumowano kilkoma punktami:

 • Polska ma zaplecze gospodarczo-naukowe
 • Należy radykalnie zmienić sposób myślenia o cyfryzacji
 • Celem powinno być wytwarzanie i testowanie nowych technologii w Polsce
 • Ekspansja zagraniczna daje realną szansę na zwrot z inwestycji 

Wiele razy podkreślano ważność technologii, innowacji oraz sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja wszystko zmienia. Z kolei nauka podstawowa jest podstawą innowacji. Tak więc współpraca między przemysłem a uniwersytetami jest potężnym narzędziem promowania wspólnego dobrobytu. 

W przeciwieństwie do kryzysu z 2008 roku obecny dotyczy głównie sektora zdrowia. Rynki papierów wartościowych nie podają do końca realnego obrazu sytuacji. Tak naprawdę nie mamy pewności, jak będzie wyglądała sytuacja za kilka dni, tygodni, czy lat oraz jak zmienią się dotychczasowe formy funkcjonowania różnych sektorów gospodarki. 

Niezwykle istotne jest wsparcie banków centralnych, technologie i ich rozwój powinny znaleźć się na pierwszym miejscu rewolucji, w której obecnie się znajdujemy. Konieczne jest przekształcenie systemu z offline na online oraz opracowanie programów, systemów dla wyższej skuteczności. Zwrócono również uwagę na fakt, że w ostatnim czasie –  “innowacje wyprzedzają regulację”. Przy tym jednak zauważono również, że kluczowe są inwestycje w innowacje oraz przejście na bardziej zdigitalizowane procesy. 

Zmiany nawyków i zachowań

Zmieniły się również nawyki zakupowe w społeczeństwach. Widać zmianę zachowań konsumentów oraz odejście od płatności gotówkowych na rzecz tych bezgotówkowych. Już od pierwszych dni marca branża e-commerce odnotowała znaczny przyrost zysków. Wzrosty notują przede wszystkim branże takie jak: artykuły spożywcze, zdrowie i uroda (apteki, drogerie online), książki i multimedia oraz upominki i akcesoria. Warto również odnotować, że branże, które odnotowują największe wzrosty sprzedaży w grudniu, czyli okresie największych promocji, już w marcu 2020 roku zanotowały większe wzrosty niż pod koniec roku 2019. 

Eksperci twierdzą, że trend ten utrzyma się lub będzie wzrastał. Uczestnicy panelu zwrócili również uwagę na aspekty, które według nich zostaną z nami po pandemii. Wymienia się tu:

 • cyfryzację;
 • koniec tradycyjnego bankowania;
 • adaptację nowych zmian;
 • poduszkę finansową;
 • zwrócenie większej uwagi na wartości rodzinne;
 • rozwój technologii;
 • zrównoważony rozwój w oparciu o środowisko.

Efekt zamrożenia

Na portalu 300gospodarka opublikowany został raport – Efekt Zamrożenia, Szansa na radykalną cyfryzację gospodarki. W obszernym raporcie poruszane były kluczowe kwestie gospodarki. 

Polski system bankowy od wielu lat postrzegany jest jako bardzo silnie zdigitalizowany, co potwierdzają badania już sprzed kilku lat, np. Digital Performance Index 2016. Zgodnie z tym raportem, w czterech badanych obszarach Polska lokuje się powyżej średniej europejskiej. Większość użytkowników korzystała bowiem nie tylko z bankowości internetowej , ale i z cyfrowych systemów płatności z użycie telefonu, czy usługi BLIK. Bezpośrednio przed wybuchem epidemii, na początku roku 2020, system bankowy w Polsce w domenie cyfrowej oferował klientom bardzo bogaty portfel usług, gwarantując przy tym bezpieczeństwo korzystania z nich. Z kolei zmiany i ograniczenia wprowadzone w związku z wybuchem epidemii wpłynęły na wzrost liczby transakcji w systemach bankowych, jak i liczby aktywnych klientów. 

Istnieją tak zwane psychologiczne koszty przejścia, związane z przełamaniem dotychczasowych nawyków i zminimalizowaniem objaw związanych z innowacyjnymi instrumentami płatniczymi. Duży przyrost nowych użytkowników BLIK może oznaczać, że mamy do czynienia z bardziej trwałym trendem, ponieważ przełamanie dotychczasowych nawyków powoduje częściową rezygnację ze starych przyzwyczajeń” – prof. Janina Harasim z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

W raporcie poruszono również kwestię wzmocnienia cyfrowego impulsu w gospodarce. W sektorze finansów wyróżniono:

 • wprowadzenie cyfrowego obiegu dokumentów wewnątrz instytucji bankowych;
 • popularyzację zdalnej techniki kontaktu i zawierania umów z klientami;
 • inwestowanie w bezpieczeństwo danych klienta i transakcji.

Zapraszamy na stronę Impact.

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut