Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Relacja z III Digital Money & Currency Forum

13 czerwca 2016 | 17:29

9 czerwca w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie odbyła się po raz trzeci konferencja Digital Money and Currency Forum. I tym razem po raz kolejny mogliśmy zobaczyć elitę polskiej sceny Bitcoina, która w dużej mierze prowadziła dyskusję na temat technologii łańcucha bloków, znanym też nam z pracy Satoshiego Nakamoto pod oryginalnym angielskim odpowiednikiem ? blockchain.

Konferencję otworzył i zamknął organizator Sławomir Cieśliński, który na koniec wydarzenia moderował również debatę ze wszystkimi prelegentami. Pan Sławomir podkreślał, że w tym roku nastąpiło kilka przełomowych incydentów w kontekście patronatów nad imprezą. Oprócz Ministerstwa Cyfryzacji, które żywo interesuje się tematem technologii łańcucha bloków w dziale instytucjonalnych patronatów, pojawiło się również Ministerstwo Finansów. Merytoryczną opiekę nad imprezą objęło z kolei Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, którego przewodniczący wygłosił pierwszą prelekcję dotyczącą powagi badań na blockchainem oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia. Warto dodać, że UMK stara się o pozycję lidera w badaniach ekonomiczno-prawnych na temat technologii sieci Bitcoin. Stąd też pojawili się z tego ośrodka tacy naukowcy jak Anna Piotrowska, która badała nastawienie bankierów do kryptowalut i dr hab. Konrad Zacharzewski ? prawnik, który jako pierwszy zaczął publikować prace w renomowanych czasopismach prawniczych na temat bitcoinów.

Podczas pierwszej części spore poruszenie wywołały prace badawcze prezentowane przez wspomnianą Annę Piotrowską. Naukowiec z UMK przebadała finansistów i ich zdanie na temat kryptowalut. Ankietowanych (dokładnie 24 banki komercyjne, 11 banków spółdzielczych i 10 agentów rozliczeniowych) pytano między innymi o możliwość wykorzystania kryptowalut w bankowości. Ocena wyników wywołała spore poruszenie na sali, ponieważ wynikało z niej, że o ile eksperci bankowi traktują kryptowaluty jako drugie co do wielkości wyzwanie po konkurentach niebankowych to i tak pozostają zdystansowani do samej technologii. Publiczność była jednak zgodna co do tego, że badania należy powtórzyć na wzgląd na technologię łańcucha bloków i zaawansowane badania nad nią.

Kolejne prelekcje prowadzili przedstawiciele Coinfirm. Podkreślali oni doniosłość decentralizacji na przykładzie scentralizowanej platformy cyfrowej zarządzającej treściami cyfrowymi Youtube. Ponadto reprezentanci Confirm?a starali się przekonać publiczność do faktu braku anonimowości w sieci Bitcoin poprzez zwrócenie uwagi, że dzisiaj firmy ? w tym i Confirm ? mają możliwości z zakresu informatyki śledczej pozwalające na bazie blockchain’a śledzić podejrzane transakcje, a nawet zdobywać dane na temat konkretnych osób za nimi stojących. Głos w tej dyskusji zabrał też profesor Marian Srebrny będący na widowni, który podkreślił, że tylko 20% transakcji można jakoś identyfikować bazując wyłącznie na samym blockchainie. Przedstawiciele Confirm?a podkreślali, że stosują też inne narzędzia np. algorytm przeszukujący sieć TOR.

Kolejną prelekcję poprowadził Sebastian Smyczyński, w którego prelekcji ściśle technicznej najbardziej istotną rolę dla całej dyskusji na temat technologii łańcucha bloków miał fakt przytoczenia istoty poszukiwania globalnego konsensusu. Prelegent poruszał bowiem problematykę Proof of Elapsed Time jako istotnego elementu, który gdyby udało się go zrealizować pozwoliłby na dalszy nieskrępowany rozwój technologii łańcucha bloków.

Po przerwie głos zabrali przedstawiciele bloga Bitcoinet.pl. Oprócz nas w tej części prelekcję prowadził wspomniany już dr hab. Konrad Zacharzewski, który przedstawił, co prawnicy powinni wiedzieć o BTC. Warto zauważyć, że znany w środowisku prawnik z UMK podkreślił, że nie widzi np. przeszkód w zapisywaniu w umowach kar umownych wyrażonych w BTC. Ponadto głos w tej części konferencji zabrał też naukowiec z innego ośrodka naukowego ? Szkoły Głównej Handlowej. Dr Krzysztof Piech, bo to o nim mowa, wspomniał o problematyce pomijania przez polską administrację i polityków faktu, że byliśmy liderem, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Oprócz tego mówca podkreślił, że nie jesteśmy w niczym gorsi od innych krajów europejskich i skoro Wielka Brytania nie czeka na nikogo i wspiera rozwój biznesów związanych z kryptowalutami to w ocenie doktora nie ma przeszkód, ażeby polscy politycy i administracja zaczęły być bardziej przychylne tego typu inicjatyw. Po dr Krzysztofie Piechu wystąpił Mariusz Sperczyński, przedstawiciel jednego ze sponsorów – firmy BitMarket. Po nim wystąpił z kolei Jacek Czarnecki z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, która to kancelaria w ostatnim czasie aktywnie bierze udział w dyskusjach na temat sieci Bitcoin, jak i łańcucha bloków. Już sam fakt, że kancelaria wysłała dwóch przedstawicieli na konferencję, świadczy o tym, jak wielkie zainteresowanie jest tego podmiotu tematyką kryptowalut. Sam Jacek Czarnecki pojawił się na scenie dwa razy ? raz z tematem dotyczącym regulacji cyfrowych walut w UE i drugi raz, wraz z Rafałem Kuchtą z tematem ?Blockchain a sektor publiczny?. Ich drugą prezentację poprzedził Lech Wilczyński, który przekonywał, że blockchain to szansa na zmiany w wielu dziedzinach między innymi w administracji państwowej. Ostatnim prelegentem był Jerzy Świtek z Digital Enterprise.

Wszystko zakończyło się wspomnianą na początku debatą oraz konkluzją w postaci postanowienia organizatora o przystąpieniu do prac nad IV Digital Money & Currency Forum w roku 2017! Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie tematem, za rok może być jeszcze ciekawiej!

Nagrania wystąpień pojawią się w naszym serwisie w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, zapraszamy!

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut