Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

List otwarty PSB do minister Emilewicz

PSB napisało list otwarty do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, w którym podsumowało i przypomniało swoje postulaty z ostatnich pięciu lat.

5 kwietnia 2020 | 09:05

2 kwietnia br. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin (PSB) napisało list otwarty do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Stowarzyszenie podsumowało i przypomniało swoje postulaty dotyczące zrównoważonego rozwoju rynku technologii walut cyfrowych z ostatnich pięciu lat.

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin działa na terenie Polski. Zrzesza zwolenników i użytkowników Bitcoina, w tym programistów, przedsiębiorców, prawników, finansistów, księgowych oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani kryptowalutami. Osoby związane obecnie lub wcześniej z PSB to między innymi: Filip Pawczyński, Lech Wilczyński , Rafał Kiełbus czy prof. Krzysztof Piech.

Postulaty 

Jednym z celów PSB jest zwiększanie świadomości społecznej i dostępu do wiedzy na temat technologii cyfrowej, jaką reprezentuje Bitcoin. Jak można przeczytać na stronie PSB:

“Gdy tylko jest to możliwe, reprezentujemy polskie środowisko Bitcoin względem władz podatkowych i regulatorów rynków finansowych w kwestiach związanych z kryptowalutami w naszym kraju. Wspieramy również podnoszenie bezpieczeństwa giełd Bitcoinowych w Polsce”.

W piątek PSB opublikowało informację o liście otwartym do minister rozwoju na swoim profilu na Facebooku. Treść postulatów dostępna jest poniżej.

Kwestie podatkowo-prawne:

 1. Opracowanie przez rząd stanowiska w temacie walut wirtualnych oraz technologii blockchain pokazującego przewidywane kierunki działań nad wspieraniem rozwoju tych technologii w Polsce.
 2. Abolicja podatku od czynności cywilnoprawnych (zawieszonego dotąd na 1,5 roku), jako podatku niemożliwego do odprowadzenia przy tysiącach transakcji dokonywanych przez wielu Polaków oraz usunięcie konieczności opłacania PCC w przypadku walut cyfrowych, ponieważ nie są one prawami majątkowymi.
 3. Wyłączenia całkowitego z poboru podatku dochodowego po roku (jak w Niemczech) lub dwóch latach (jak w Czechach) od zakupu jednostek walut cyfrowych, co będzie stymulowało rozwój całego rynku zastosowań technologii blockchain.
 4. Umożliwienie pokrywania zobowiązań administracyjnych i podatkowych za pomocą walut cyfrowych.
 5. Stworzenie kanału współpracy między administracją a branżą walut cyfrowych (na wzór Strumienia Blockchain / DLT i Waluty Cyfrowe) oraz systematyczne szkolenia dla urzędników (w tym KNF, UOKiK), policji, prokuratury nt. specyfiki rynku i sposobów zwalczania nieprawidłowości na nim występujących.
 6. Zakaz zamykania kont bankowych osobom i firmom ze względu jedynie na działanie w branży walut cyfrowych, co uniemożliwia im prowadzenia działalności gospodarczej – bez wyroku sądowego. Cała branża, mimo spełniania wymogów dyrektywy AMLD5, od 2017 r. jest dyskryminowana przez NBP i KNF nakazujące bankom, pod groźbą utraty licencji, zamykanie kont. W efekcie większość firm musiała się przenieść za granicę, choć działają one w pełni legalnie.

Kwestie regulacyjne:

 1. Upublicznienie raportu KNF nt. tech. blockchain opracowanego w styczniu 2019 r.
 2. Rozpoczęcie przez Ministerstwo Rozwoju współpracy z regulatorami innych krajów (np. Szwajcaria, Japonia, Singapur, Malta, Estonia, Litwa) dla wypracowania przepisów, które później KNF będzie musiało realizować.
 3. Wprowadzenie możliwości powołania Self-Regulatory Organization dla rynku walut cyfrowych, ze względu na duże trudności techniczne dotyczące tej branży, których nadzór finansowy nie jest w stanie zrozumieć.
 4. Wprowadzenie licencji dla podmiotów prowadzących giełdy walut cyfrowych, analogicznych do licencji dla podmiotów rynku finansowego, dostosowany do specyfiki branży – w porozumieniu z nią (punktem wyjścia “Kanon Dobrych Praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego”, Min.Cyfryzacji, 2017) i prowadzenie ich rejestru przez Ministerstwo Rozwoju.

Kwestie dot. upowszechnienia technologii:

 1. Wprowadzenie bezpiecznych i audytowalnych systemów do głosowań online, np. z zastosowaniem technologii blockchain.
 2. Podanie kwoty ​de minimis dla transakcji płatniczych poniżej kwot zdefiniowanych w dyrektywie AMLD5 (tj. 200 EUR) wymagających pełnej weryfikacji tożsamości klienta, usuwając w ten sposób uciążliwość ewidencjonowania przez płatników drobnych transakcji płatniczych.
 3. Wycofanie zarzutów prokuratorskich za świadczenie usług płatniczych przez giełdy walut cyfrowych, w okresie kiedy nie było klarownych wytycznych KNF dla tego typu usług.
 4. Wydzielenie w Prokuraturze Krajowej i Komendzie Głównej Policji wyspecjalizowanych jednostek i kadr do eliminowania przestępstw związanych z rynkiem walut cyfrowych.
 5. Wprowadzenie przepisu penalizującego działalność świadomych współpracowników piramid finansowych (tzw. promotorów, naganiaczy) – obecnie karane jest tylko ich tworzenie, a nie współudział przy wyłudzaniu pieniędzy od ludzi.
 6. Przygotowywanie projektów ustaw dotyczących technologii informatycznych z zachowaniem transparentności wraz ze śledzeniem zmian na bazie rozproszonego protokołu Git. Umożliwienie dodawania propozycji zmian przez organizacje pozarządowe.
 7. Przyspieszenie wejścia w życie ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej oraz rozszerzenie jej o możliwość wykorzystania dowolnego rejestru rozproszonego do tokenizacji papierów wartościowych i innych aktywów oraz – przede wszystkim – zapewnienie swobodnego obrotu nimi zwłaszcza przez podmioty mające dużą wiedzę techniczną (a nie notariuszy).
 8. Umożliwienie realizowania oferty publicznej w ramach górnego (a nie dolnego) limitu dopuszczalnego przez EU dla crowdfundingu udziałowego w modelu ICO/STO (tokenów funkcjonalnych) bez konieczności zachowania formy akcji imiennych lub udziałów.
 9. Zgoda rządu (niezależnie od ew. sprzeciwu NBP i KNF) na tworzenie walut cyfrowych (w tym stable coins) oraz uruchamianie w tym celu projektów badawczych.

O poprzednim liście otwartym PSB do społeczności kryptowalut pisaliśmy tutaj.

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut