Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Rozwój blockchaina w oparciu o akceleratory

Rozwój blockchaina jest jeszcze w początkowej fazie, ale można spodziewać się w najbliższym czasie prawdziwego boomu odnośnie tej technologii.

20 lipca 2017 | 12:13

Artykuł powstał w ramach prac realizowanych przez Polski Akcelerator Technologii Blockchain. Oryginał można przeczytać pod tym linkiem: http://www.akcelerator.tech/pl/rozwoj-blockchaina-oparciu-o-akceleratory/

Pomimo tego, że blockchain powstał już ponad osiem lat temu, to jednak wciąż jest to temat stosunkowo nowy. Jego rozwój jest dalej w początkowej fazie, ale ze względu na skalę możliwości, jakie oferują oparte na nim rozwiązania, można spodziewać się w najbliższym czasie prawdziwego boomu odnośnie tej technologii. Jedną z przesłanek takich wydarzeń jest liczba powstających na całym świecie akceleratorów zrzeszających i wspierających startupy, opartych na technologii blockchain.

Branża FinTech

Rozwój blockchaina jest ściśle powiązany z branżą FinTech. Spowodowane jest to głównie tym, że to właśnie przedstawiciele tego sektora, czyli banki oraz inne instytucje finansowe, dostrzegają największą szansę (a może również i zagrożenie?), jaką niesie ze sobą ta technologia. Zdecydowana większość tych instytucji stworzyła w ostatnim czasie różnego rodzaju projekty, mające na celu zbadanie i opracowanie możliwych zastosowań technologii w swojej działalności. Niektóre zaś poszły o krok dalej i uruchomiły akceleratory, których celem jest rozwój całego sektora finansowego, z uwzględnieniem rozwoju blockchaina. Przykładem takich organizacji są:

  • Barclays Accelerator w Londynie ? swoją działalność skupia na wspieraniu startupów w zakresie finansów, ale prowadzi również programy oparte na blockchain do których przeprowadza cykliczne nabory, w pierwszym przeprowadzonym w 2015 roku wybrano trzy firmy których rozwiązania w zakresie blockchaina okazały się najciekawsze[1];
  • Santander InnoVentures ? raport, przygotowany dla banku i informujący o tym, że wdrożenie technogii blockchain może przyczynić się do obniżenia kosztów funkcjonowania banku o 20mln dolarów rocznie[2], stał się jednym z powodów, dla którego Santander postanowił zainwestować w rozwój blockchaina;
  • UBS oraz Credit Suisse w kooperacji z innym szwajcarskim podmiotem ? firmą Swisscom ? planują stworzyć FinTech akcelerator dla startupów, oparty na rozwoju technologii blochain[3]. Projekt został ogłoszony już w marcu 2016 roku, od tego czasu oba banki były bardziej zaangażowane w inny projekt, który ma na celu rozwój blockchain ? Enterprise Ethereum Alliance (EEA);[4]
  • United Overseas Bank (UOB) ? singapurski bank już w 2016 roku uruchomił akcelerator którego działania skoncentrowane są w okół technologii blockchain i jej zastosowania np. do smart contracts[5].

Na polskim rynku branża FinTech również nie chce pozostać w tyle i nie odpuszcza szansy, jaką niesie ze sobą technologia blockchain. Do tej technologii odwołują się działania programu akceleracyjnego Let?s FitTech with PKO Bank Polski, który umieścił blockchain na liście innowacyjnych rozwiązań, co do rozwoju których jest szczególnie zainteresowany.[6] Ponadto, banki w Polsce rozwijają takie akceleratory jak: mAkcelerator mBank, innovation ING Lab czy Innovation Lab Alior Banku. Nie wymieniają one wprost technologii blockchain jako swojego celu, jednak trudno wyobrazić sobie, aby pomijały one ją całkowicie w planach rozwoju, o czym świadczyć może to, że ostatni z wymienionych ma już w akceleracji startupy rozwijające rozwiązania oparte na technologii blockchain.

Branża FinTech to nie tylko strona finansowa, ale również i technologiczna. Jej przedstawiciele na całym świecie podejmują działania na rzecz rozwoju technologii blockchain. Na początku 2017 roku swój akcelerator przedstawiła firma IBM. Celem tego przedsięwzięcia jest dostarczanie wskazówek, wsparcia oraz wiedzy technicznej w dążeniu do wprowadzania nowych blockchainów i stworzenia platformy do współpracy. Akcelerator IBM ma również na celu wywieranie wpływu na kwestie prawne i biznesowe, dotyczące technologii blockchain.

Akcerelatory

Ze względu na to, że technologia blockchain może być zagrożeniem dla obecnie funkcjonującego systemu finansowego, zarówno opartego o banki centralne, jak i komercyjne, wiarygodniejsze mogą być, niezależne od tego typu instytucji, akceleratory powstające  w oparciu o uczelnie wyższe bądź inne inicjatywy, np. związane z kryptowalutami. Do takich akceleratorów zaliczyć można m.in:

  • Polski Akcelerator Technologi Blockchain ? projekt dofinansowany przez NCBiR, siedziba organizacji mieści się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie; niezależna od instytucji finansowych, której celem jest realizowanie projektów blockchainowych na rzecz szeroko rozumianych instytucji publicznych w Polsce, m.in. ministerstw, urzędów, szpitali, czy firm infrastruktury krytycznej;
  • BitHub.Africa ? akcelerator skupiający swoje działania na rozwoju blockchaina w Afryce, organizujący konsultacje, szkolenia, zapewniający przestrzeń do pracy oraz inne działania związane z inkubowaniem startupów;
  • Block Chain Space ? cel, jaki stawia przed sobą ten akcelerator, jest rozwiązywanie istotnych dla świata problemów przy użyciu blockchain. Posiada on zaawansowną ofertę mentorów, a sponsorami są takie firmy jak Grant Thornton oraz Roca Junyet;
  • The Blockchain Trust Accelerator ? amerykańska organizacja, która również za cel stawia sobie zmianę oblicza świata, poprzez rozwój technologii blockchain[7];
  • Satoshi Studios ? indyjski inkubator dla blockchainowych startupów z Azji Południowo-Wschodniej, prowadzący trzymiesięczne programy inkubacyjne, zapewniając przy tym wszelkie niezbędne zasoby ? włączając w to sesje z mentorami i inwesotrami.

Część z wymienionych akcerelatorów swoją działalność skupia na konkretnych rynkach ?bardziej lub mniej lokalnych. Inne nie ograniczają swojej działalności granicami państw, czy kontynentów. Wykorzystując możliwości internetu działają globalnie. Międzynarodowy zasięg związany jest również z tym, że często akceleraotry to przedsięwzięcia kooperacyjne, tworzene przez podmioty które, tak jak wprzypadku, banków są na co dzień sowimi konkurentami.

Różna jest także skala finansowania, jaką mogą zaproponować akceleratory. Kwoty wahają się od kilkudziesięciu tys. dolarów do sum rzędu milionów dolarów ? w zależności od potrzeb, skali, a także istotności i możliowśći komercjalizacji proponowanych rozwiązań. Polski Akcelerator Technologi Blockchain oferuje wspracie, również w zależności od projektu, na poziomie od 50 tys. złotych do kwoty okoła miliona złotych.

Podsumowanie

Wydaje się, że rozwój startupów technologicznych w oparciu o akceleratory jest bardzo rozsądny. Pozwalają im one na zachowanie niezależności, zapewniając przy tym potrzebne wsparcie merytoryczne i techniczne. Technologia blockchain, ze względu na zasięg możliwego oddziaływania, może stać się, w najbliższym czasie, jednym z wiodących kierunków, w jakie podążą nowe startupy. Warto, aby spotkały się one z profesjonalnym podejściem organizacji, które mogą im pomóc w dalszym rozwoju.

Jakub Piwko

Artykuł powstał w ramach prac realizowanych przez Polski Akcelerator Technologii Blockchain. Oryginał można przeczytać pod tym linkiem: http://www.akcelerator.tech/pl/rozwoj-blockchaina-oparciu-o-akceleratory/


[1] http://www.coindesk.com/three-blockchain-startups-selected-for-barclays-accelerator/

[2] http://www.businessinsider.com/santander-has-20-25-use-cases-for-bitcoins-blockchain-technology-everyday-banking-2015-6?IR=T

[3] https://bravenewcoin.com/news/ubs-credit-suisse-swisscom-swiss-life-and-ernst-and-young-launch-a-blockchain-focused-accelerator/

[4] http://www.finews.com/news/english-news/26419-ubs-and-credit-suisse-in-blockchain-development-project

[5] https://www.cryptocoinsnews.com/singapore-turns-attention-blockchain-fintech/

[6] https://www.pkobp.pl/aktualnosci/ogolnokrajowe/let-s-fintech-with-pko-bank-polski/

[7] https://www.newamerica.org/bretton-woods-ii/blockchain-trust-accelerator/learn-about-blockchain-trust/introduction-accelerator/

Zdjęcie z nagłówka: Adobe Stock

Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut