Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Przyszłość technologii blockchain w Polsce.

Wszyscy możemy wyraźnie zobaczyć jak imponującego tempa nabrały rewolucje w świecie fintech. Dziś więcej o kongresie Impact Fintech’19.

11 grudnia 2019 | 13:55

Wszyscy możemy wyraźnie zobaczyć jak imponującego tempa nabrały rewolucje w świecie fintech. Grudniowe spotkanie w Katowicach na kongresie Impact Fintech’19 dotyczyło przede wszystkim zrównoważonego rozwoju, chmury krajowej, oraz wielu innych rewolucji technologicznych w branży fintech, oraz procesów ich wdrażania.

Debata o Blockchainie

Moderatorem debaty o blockchainie był Michał Kamiński z 300gospodarka, a w dyskusji wzięli udział: Michał Pierzgalski z Krajowej Izby Rozliczeniowej, Rafał Wawrzyniak z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Sławomir Flis z Komisji Nadzoru Finansów oraz Grzegorz Pawlicki z PKO Banku Polskiego.

Głównym tematem debaty był pomysł na wdrożenie projektu, który pokazałby możliwości wykorzystania technologii blockchain w Polsce.

Dyrektor Pawlicki zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie kilka instytucji zaczęło eksperymentować z rozproszoną bazą danych, między innymi, by sprawdzić korzyści płynące z wykorzystania technologii. Prywatna sieć blockchain w Polsce to w zasadzie ekosystem, który umożliwi wreszcie firmom, startupom, dużym organizacjom, czy urzędom wykorzystanie technologii w praktyce.

„Do tej pory mieliśmy taki pół świat, w którym firmy tworzyły własne rozwiązania. Była sieć otwarta, która jak wiadomo związana jest z kryptowalutami, tak więc regulatorzy się jej bali”.

Przyszłość technologii

Więcej o przyszłości technologii blockchain w Polsce, mówił Grzegorz Pawlicki z PKO Banku Polskiego.

Pierwszym krokiem będzie stworzenie sandboxu – piaskownicy regulacyjnej Blockchain. Ma być to sieć hostowana w chmurze, która umożliwia różnym partnerom pracę na tej samej platformie. W zasadzie jest to infrastruktura blockchain, która umożliwia tworzenie i testowanie usług, systemów lub produktów na zdecentralizowanej platformie.

Kolejnym krokiem ma być utworzenie krajowej sieci blockchain w konfiguracji chmura krajowa, KIR, KDPW oraz KNF, który będzie sprawował nadzór nad procedurami. Dla ekosystemu rynku ma to być system oparty na zaufaniu, potwierdzaniu dokumentów i innych wartościach, które niesie ze sobą wykorzystanie technologii blockchain.

PKO Bank Polski jako pierwszy klient będzie eksperymentował z proponowanymi usługami. Podmioty biorące udział w przedsięwzięciu zostały dobrane tak, by zapoczątkować pewne idee w Polsce i stworzyć bezpieczną, prywatną sieć z infrastrukturą dostępną dla rynku.

Sieć prywatna, czy publiczna?

Poruszano również aspekt prywatnej – zamkniętej oraz publicznej – otwartej sieci blockchain.

Do publicznej sieci blockchain każdy ma dostęp, wiążę się to jednak z pewnymi ograniczeniami, natomiast prywatna sieć blockchain znajduje się pod kontrolą regulatorów, organizacji, które stanowią swego rodzaju moduł zaufania i potwierdzają transakcje.

Michał Pierzgalski z Krajowej Izby Rozliczeniowej zwraca uwagę, na fakt, że KIR, zupełnie niezależnie od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, prowadziła od kilku lat pracę w zakresie wdrożenia technologii blockchain i już udało się wprowadzić rozwiązanie oparte o prywatny blockchain, konkretnie mowa tu o usłudze trwałego nośnika, która jest już oferowana klientom i jednocześnie w tej samej technologii powstała usługa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych e-votingu, która wykorzystuje potencjał technologii blockchain.

Rafał Wawrzyniak z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych mówi więcej o powstaniu pomysłu na usługę e-votingu:

„To, że zaczęliśmy się zajmować wdrażaniem technologii, to była w zasadzie potrzeba rynku, instytucji, które ze sobą wzajemnie rywalizują biznesowo, żeby w jakiś sposób zaadresować nową technologię blockchain. Te instytucje to głównie Banki Depozytariusza na rynku kapitałowym. Uznały one, że warto zainwestować w infrastrukturę i warto, aby tę infrastrukturę na blockchainie stworzył podmiot, który z nimi nie konkuruje”.

W praktyce oznacza to, że instytucje mogą zacząć ze sobą bliżej współpracować oraz świadczyć usługi w sposób jednolity na wspólnej sieci.

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut