Bitcoin Core czy Bitcoin Unlimited?

1

Minął już prawie miesiąc od czasu pojawienia się w sieci najnowszej aktualizacji protokołu Bitcoina ver. 0.13.1. Jest to bardzo istotna aktualizacja, która naprawia kilka błędów. Zwiększa wydajność oraz wprowadza SegWit – który, kiedy zacznie obowiązywać, niemal natychmiast pozwoli na stosowanie kanałów transakcyjnych LightningNetwork.

Pomimo, tego że aktualizacja zdaje się być oczywistym krokiem w dobrą stronę i obiecuje drastyczne zwiększenie wydajności protokołu to jednak nie obejdzie się bez polityki…

Część górników wyłamuje się z konsensusu i chce zainstalować implementację o nazwie “Bitcoin Unlimited”.