Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Aktualizacja 24/10/19, Zaorski: X-Trade Brokers mógł oszukiwać klientów

20 października 2019 | 16:36

Aktualizacja 24.10.2019: XTB zabrał głos w sprawie, poniżej publikujemy oficjalne stanowisko zarządu X-Trade Brokers DM S.A.

XTB (X-Trade Brokers DM S.A.) to dom maklerski z główną siedzibą w Warszawie. XTB jest jednym z największych notowanych na giełdzie brokerów FX & CFD na świecie. Grupa kapitałowa XTB posiada biura w 13 krajach, takich jak Wielka Brytania, Polska, Niemcy, Francja. W zależności od rynku, na którym działają, podmioty grupy kapitałowej XTB są nadzorowane przez światowe instytucje takie jak Financial Conduct Authority (FCA) czy Komisja Nadzoru Finansowego.

Nieuczciwe działania XTB

To właśnie Komisja Nadzoru Finansowego wykazała nieuczciwe działania X-Trade Brokers na szkodę klientów na sumę szacowaną od 20 mln do 90 mln, jak twierdzi Rafał Zaorski. KNF nałożył na XTB karę w wysokości 9 mln zł. Pozostaje pytanie co z klientami. Czy X-Trade Brokers przede wszystkim nie powinno jednak rozliczyć się z klientami w związku ze stwierdzoną przez KNF dewiacją?

Wedle protestujących sytuacja wyglądała następująco:

XTB dopuszczało się stosowania tzw. niesymetrycznego parametru w modelu egzekucji zleceń. Powodował on, że w pewnych okolicznościach realizacja zleceń niekorzystnych dla XTB, a korzystnych dla klienta nie następowała.

W identycznej sytuacji, ale w „drugą stronę”, takie zlecenia, z takim samym parametrem dewiacji, które były korzystne dla brokera, a niekorzystne dla klienta jak najbardziej były wykonywane. XTB jest tzw. „market makerem”, czyli strata klienta jest zyskiem brokera i oczywiście na odwrót, zysk klienta jest stratą brokera. O sprawie mówił więcej Rafał Zaorski:

„XTB próbuje zamieść sprawę pod dywan i udawać, że nic się nie stało a stało się, bo przez około 1,5 roku, jak stwierdził KNF i podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny, XTB działało na szkodę klientów, czyli klienci ponieśli rzeczywistą, fizyczną, pieniężną stratę. O to zadośćuczynienie, w związku ze stratą, w imieniu 32 tysięcy traderów fundacji trading jam, walczymy”.

Protest przed konferencją 

Trading Jam wzywa XTB do wypłaty rekompensat klientom i zrobił protest przed konferencją Masterclass. Oto ich postulaty:

 • Udostępnienie wniosków KNF-u. Ponieważ raport jest tajny, osoby poszkodowane nie mają podstaw do odszkodowań.    
     
 • Określenie ile osób faktycznie zostało poszkodowanych.    
     
 • Określenie rzeczywistego rozmiaru szkód.
     
 • Stwierdzenie, czy pomimo nałożonej kary przez KNF, XTB wciąż stosował proceder niesymetrycznej dewiacji klientów.
     
 • Zapobieganie przedawnieniu     roszczeń poszkodowanych klientów w wyniku utajnienia raportu.

Utajniony raport, a zadośćuczynienie poszkodowanym

Na zachodzie United States Securities and Exchange Commission – SEC funkcjonuje jako amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd. Jako niezależna instytucja państwowa ma statutowy obowiązek sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa federalnego w zakresie obracania papierami wartościowymi. SEC na bieżąco sprawdza to, jak funkcjonuje obrót papierami wartościowymi. Można więc powiedzieć, że instytucja ta to swoisty amerykański nadzorca finansowy, czyli inaczej organ nadzoru. Wydaje się, że w podobnej sytuacji SEC nałożyłby na brokera karę, jednak również w imieniu klientów, zwróciłby uwagę na obowiązek zadośćuczynienia klientom za straty poniesione w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości. W Polsce KNF nałożył karę, ale X-Trade Brokers nie poczuwa się poza przyjęciem kary do zadośćuczynienia klientom szkód poniesionych w tym okresie.

„XTB ma niezwłocznie zwrócić traderom, swoim klientom pieniądze utracone w wyniku nieuczciwych praktyk, stosowanych przez X-Trade Brokers, wykazanym w raporcie KNF-u i podtrzymane wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego”. – mówił Rafał Zaorski.

Jak wspomniano w wideo, KNF określił nieprawidłowości za okres 2014 r. – 2015 r. Dokładnych dat nie ujawniono, ponieważ raport jest utajniony.

„Chcielibyśmy też stwierdzić, czy wynika to z faktu, że kontrola była tylko na ten okres czy XTB stosował te praktyki w innych latach, czy na innych rynkach. X-Trade Brokers może stwierdzić, że nie stosuje, albo nie stosował takich praktyk, ale nie mamy takiej pewności. Żądamy uczciwych zasad, sprawiedliwości i tego, by klienci odzyskali swoje pieniądze”.

Badaniem sprawy zajmuje się prokuratura Świdnicy, m.in. również na wniosek KNF-u. Rafał Zaorski zwraca uwagę na obecnie trwające w Polsce przesłuchania świadków na olbrzymią skalę. Odpytywani są oni z 30 pytań, z racji na bezpieczeństwo postępowania pytań nie ujawniono, o to również prosiła policja. Jak wynika z załączonego wideo, wiele klientów X-Trade Brokers z tego okresu jest wzywanych do składania zeznań w sprawie.

Aktualizacja 24.10.2019, oficjalne stanowisko zarządu X-Trade Brokers DM S.A.:

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut