Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Wywiad: Technologia Blockchain w sądownictwie na przykładzie SimpleChain

SimpleChain to otwarta struktura, promująca rozproszoną gospodarkę cyfrową. Publikujemy wywiad z Leo Yu, członkiem założycielem SimpleChain. 

18 czerwca 2020 | 13:25

SimpleChain to publiczna, otwarta struktura, która promuje tworzenie rozproszonej gospodarki cyfrowej. Najbardziej wyróżniającą się cechą infrastruktury SimpleChain jest dwuwarstwowy łańcuch bloków. Za podstawę blockchaina i przy tym jego konsensus uznaje się PoW – Proof of Work.

Co więcej, elastyczność SimpleChain może znacznie zwiększyć bezpieczeństwo oraz zapewnić możliwość dołożenia łańcucha pobocznego (SubChain) do głównego (MainChain). W tym samym czasie łańcuchy poboczne mogą być tworzone i dopasowywane do dowolnego algorytmu aplikacji.

Zgodnie z cechami wielowarstwowej sieci rozproszonej SimpleChain może wspierać wdrożenie oraz pokazać możliwości wykorzystania technologii Blockchain w wielu scenariuszach biznesowych. Między innymi w zakresie obliczeń rozproszonej dystrybucji danych, postępującej digitalizacji, aukcji cyfrowych, nieruchomości, również szeroko pojętej rozrywki, rozliczania transakcji i wielu innych. 

Poniżej znajduje się wywiad przeprowadzony z Leo Yu, członkiem rady założycielskiej SimpleChain Foundation. 

Czym jest fundacja SimpleChain i w jaki sposób narodził się pomysł wykorzystania technologii Blockchain w sądownictwie?

SimpleChain to innowacyjna, publiczna infrastruktura blockchain z dwuwarstwowym łańcuchem bloków. Rozwiązuje ona problem równoważenia kompatybilności i niezmienności w publicznym systemie technologii Blockchain. Fundacja SimpleChain jest organizacją non-profit wspierającą rozwój ekosystemu SimpleChain w celu przyciągnięcia większej liczby aplikacji i deweloperów oraz zintegrowania swoich pomysłów oraz technik dla technologii łańcuchów blokowych SimpleChain

Technologia Blockchain dla celów sądowych została po raz pierwszy zainicjowana w 2013 roku, kiedy to nasz zespół rozpoczął, jako jeden z pierwszych w tym czasie, ICO w Chinach.

Byliśmy jednym z najwcześniejszych przedsiębiorstw korzystających z udogodnień technologii łańcucha blokowów i kryptowalut. Jednocześnie w tym samym okresie zaprojektowaliśmy pierwszy LTC ASIC – koparkę do kryptowalut o nazwie SilverFish. 

Niestety, do nagrania chipa IC potrzebne było co najmniej 5 milionów dolarów, co w tym czasie znacznie wykraczało poza nasze możliwości. Tak więc użyliśmy blockchaina Bitcoin do przechowywania hashu projektu ASIC oraz planu biznesowego dla górników korzystających z SilverFish, a także otwartego dla każdego posiadacza BTC w celu finansowania możliwości ich wykorzystania oraz możliwości zostania wartościowym udziałowcem. Po około 15 sekundach (after about 15s), 5 milionów natychmiast zostało sfinansowanych z BTC. Wtedy w pełni zdaliśmy sobie sprawę z siły i możliwości, jakie daje technologia łańcucha bloków i zaczęliśmy umieszczać więcej dokumentów na blockchainie, w celu pokazania przejrzystości i integralności wszystkich naszych działań.

Następnie w Chinach zaczęło się rozwijać wzajemne udzielanie pożyczek metodą peer-to-peer, a niektóre z tych pożyczek wymagały udowodnienia swojej integralności w zakresie eksploatacji. Technologia blockchain odpowiadała ich potrzebom, obawiali się oni jednak wciąż o opinię sądu dotyczącą wykorzystania tej nowej technologii.

Klienci chcieli wiedzieć, czy dane z blockchaina mogą stanowić legalny dowód, czy nie. Zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak niezmienna i przejrzysta jest technologia łańcucha bloków, ma ona zastosowanie jedynie w przypadku, gdy pasuje do  regulacji odpowiadającym systemowi sądowniczemu. Ta technologia może naprawdę dobrze rozwijać się w nowoczesnym społeczeństwie. Nawiązaliśmy więc współpracę z instytucjami kryminalistycznymi, kancelariami notarialnymi, prawnikami i sądami internetowymi, w celu unowocześnienia technologii łańcucha bloków, tak aby w pełni wpisywała się ona w rozporządzenie sądowe dotyczące danych o walorach dowodu. Wreszcie, w czerwcu 2018 roku sąd internetowy w Hangzhou wydał wyrok w pierwszej sprawie dotyczącej prawa do własności intelektualnej za pomocą naszego łańcucha bloków, wykorzystując atestację danych ze strony Baoquan.com, z kolei trzy miesiące później, Najwyższy Sąd Ludowy Chin przedstawił prawne wyjaśnienie dotyczące poświadczania danych w łańcuchu bloków, które było wtedy w pełni zgodne z naszą praktyką.

W pierwszej sprawie współpracowaliśmy z wysokim sądem kilku prowincji, był to początek innowacji w tym obszarze i trendu ewolucji inteligentnych sądów w Chinach.

Co było największym wyzwaniem w twoim projekcie? Czy były to bariery prawne?

Największym wyzwaniem dla SimpleChain jest obecnie bariera technologiczna. Wspieraliśmy główne łańcuchy transakcji krzyżowych pomiędzy PoS, DPoS, PoA, Rafting i PoW. Jednak nasi klienci to głównie twórcy systemów informatycznych dla różnych gałęzi przemysłu. Dopasowanie SimpleChain ze scentralizowanym systemem informatycznym bez udziału technologii blockchain stało się głównym wyzwaniem do zastosowań biznesowych technologii. Pragniemy stworzyć BaaS(Blockchain jako usługi) – platformę dla programistów IT, aby zniwelować lub maksymalnie zminimalizować bariery pomiędzy technologią blockchain a scentralizowanym systemem IT.  

Poprzez ciągłe dostosowywanie różnych typów wymagań, system BaaS jest ciągle rozwijany i unowocześniany. Finalnie stanie się on solidnym produktem do zastosowania naszego SimpleChain we wszystkich przypadkach biznesowych. Głównym możliwym problemem prawnym jest zakaz korzystania z kryptowalut w Chinach kontynentalnych, jednak, jako że nasz SimpleChain ma dwuwarstwową strukturę, wraz ze specjalną warstwą do zastosowań biznesowych, problem nie obejmuje technologii tokenów. Tymczasem SIPC jako oryginalny token na SimpleChain jest generowany za pomocą mechanizmu Proof-of-Work, bez funkcji ICO i bez cech finansowych, jest to również legalna część łańcucha blokowego SimpleChain, która może być legalnie wykorzystywana zamiast kryptowalut. 

Z jakiego rodzaju technologii Blockchain korzystacie?

SimpleChain jest strukturą dla bezpiecznych protokołów Blockchain, platformą łatwą w użyciu i przyjazną dla użytkownika, jest to zaufana sieć oparta na konsensusie maszynowym. SimpleChain przejmuje zalety istniejących systemów Blockchain, rozwiązuje bieżące wady i problemy, opracowuje innowacyjne rozwiązania techniczne oraz dąży do zbudowania rozproszonej sieci łańcuchowej w sposób prosty i użyteczny, w taki sposób, aby stworzyć dobrze prosperujący ekosystem aplikacyjny.

SimpleChain jest publicznym łańcuchem blokowym, który oparty jest na koncepcji jednego głównego łańcucha z wieloma pobocznymi łańcuchami, wykorzystuje on PoW, który jest jedynym mechanizmem rozproszonego konsensusu z weryfikacją czasową na dużą skalę. Łączy on algorytm otwartego konsensusu z publicznie dostępnym algorytmem gwarantującym bezpieczeństwo księgi. Projektując wielowarstwową sieć rozproszonych wartości, SimpleChain może wspierać wdrażanie i upowszechnienie publicznego blockchaina w wielu sektorach czy branżach. Poboczny łańcuch może posiadać swój własny algorytm zgodny z wymaganiami biznesowymi, a także dwu-warstwowe kotwiczenie pomiędzy węzłem krzyżowym a głównym łańcuchem, tworzące transakcje krzyżowe z innymi podłańcuchami. Może on zaspokoić wydajność tysięcy TPS-ów i w tym samym czasie uzyskać spójność zapewnioną przez główny łańcuch.

Kiedy po raz pierwszy zastosowano Blockchain w systemie sądowniczym w Chinach?

W październiku 2016 roku, pierwsza ekspertyza kryminalistyczna w pewnym postępowaniu sądowym została przekazana do Baoquan.com. Był to moment, w którym po raz pierwszy zastosowano system Blockchain w sądownictwie. 

Z jakimi sądami współpracujecie? Czy są to sądy sieciowe, czy tylko sądy w Hangzhou?

Współpracujemy z Sądem Internetowym w Hangzhou, Sądem Internetowym w Pekinie, Sądem Internetowym w Guangzhou, Wysokim Trybunałem w Szanghaju, Wysokim Trybunałem w Syczuan. Nakłaniamy również do współpracy Ludowy Sąd Najwyższy. 

Czy Sąd Internetowy w Pekinie dopuszcza w swoich sprawach dowody zachowane w Państwa rozwiązaniu? 

Tak, jest z nimi w pełni powiązany. 

Czym różnią się wasze rozwiązania od Balance Chain i Tianping Blockchain?

Tianping Blockchain działa specjalnie dla Beijing Internet Court, platforma była rozwijana specjalnie dla sądu. Baoquan.com i SimpleChain to otwarte infrastruktury bazowe, połączone z platformą opracowaną przez Tianping. Jesteśmy otwarci na infrastrukturę technologii Blockchain, dzięki której Tianping ma znacznie ułatwioną weryfikację. Sprawia to również, że w pewien sposób jesteśmy mniej związani i zależni od konkretnego sądu, a bardziej otwarci na wszystkie rodzaje sądów. 

Czy sąd w Hangzhou nie jest zobowiązany do stosowania tego samego rozwiązania co Pekiński Sąd Internetowy?

Nie, nie jest on zobowiązany do stosowania żadnego konkretnego łańcucha blokowego bądź też konkretnego rozwiązania. Jest za to bardziej skłonny do otwarcia się dla wszystkich możliwych do zweryfikowania usług typu blockchain. Nawet Tianping, o którym wcześniej wspominałem, otwarty jest na to, by połączyć się z innym łańcuchem blokowym. 

Czy którykolwiek z sądów uznał nagrane z Pana udziałem dowody za niewiarygodne?

Z perspektywy danych elektronicznych, nie. Niektóre dowody nie były jednak wystarczające, by potwierdzić pewne prawa użytkowników naszego rozwiązania, takie przypadki się zdarzają. W związku z tym proponujemy wprowadzenie prawników w sprawę, by pomóc im zbierać inne, nieelektroniczne dowody.

Czy napotkaliście Państwo jakiekolwiek problemy z tradycyjnym postrzeganiem dowodów w sądownictwie i Państwa rozwiązaniem?

Tradycyjna koncepcja dotyczy mechanizmu notarialnego. Tylko środowiska elektroniczne poświadczone przez kancelarię notarialną z ich komputera mogą być uznane za wiarygodny dowód uwierzytelniania. Za pierwszym razem, kiedy korzystaliśmy z Factom – otwartego protokołu integralności danych zbudowanego przez koalicję firm technologicznych, rozszerzającego bezpieczeństwo łańcucha blokowego. Ponieważ kancelaria notarialna nie jest zaangażowana w konsensus, wiarygodność danych nie została uznana przez sąd. Postanowiliśmy więc zmienić się w naszego obecnego SimpleChaina i rozwinęliśmy węzeł obsługi kontrolowanej przez kancelarię notarialną i sądową, a następnie sąd. Sąd zaczął korzystać z e-dowodów z naszego łańcucha blokowego i Baoqun.com.

Czy spotkał się Pan z krytyką notariuszy lub sądownictwa?

Nie w naszym obecnym modelu, gdyż pomógł on w modernizacji i rozwoju sądownictwa oraz kancelarii notarialnych. Wcześniej były one w stanie świadczyć usługi dla kilkuset podmiotów, obecnie są w stanie świadczyć je dla ponad miliona. Większość spraw rozwiązywanych i dostępnych jest online. 

Czy przeanalizowaliście Państwo oszczędności, jakie strona w sporze, korzystająca z waszego rozwiązania jest w stanie osiągnąć w porównaniu do tradycyjnej usługi notarialnej?

Całkowity koszt nie przekracza 5% kosztów tradycyjnej usługi.

Na portalu Baoquan.com można zobaczyć, że Państwa rozwiązanie stosowane jest w ponad 200 przypadkach. Czy są to wyłącznie sprawy cywilne i karne? Dla jakich spraw Państwa rozwiązanie miałoby największą użyteczność? 

Wszystkie z nich są sprawami cywilnymi. Nasze rozwiązanie ma największe zastosowanie dla spraw związanych z prawem własności intelektualnej. 

Czy współpracujecie Państwo ze środowiskiem prawniczym w Chinach? 

Współpracujemy z kilkoma prowincjonalnymi środowiskami prawniczymi, aby pomóc im naszym narzędziem w rozwiązywaniu spraw. 

Czy Pańskie rozwiązanie stosowane jest poza Chinami, na przykład w sądzie arbitrażowym?

Tak naprawdę nie wykorzystywaliśmy go w instytucjach spoza Chin. Pracowaliśmy z kilkoma komisjami sądów arbitrażowych. Mamy również kilku chińskich prawników, pracujących za granicą, którzy korzystają z naszych usług, jednak nie w pełni dla żadnego konkretnego sądu arbitrażowego. 

Czy planujecie Państwo ekspansję na europejskie rynki technologii prawniczych? 

Oczywiście, jesteśmy gotowi znaleźć lokalny zespół do spraw rozwoju oraz zespół operacyjny, który określiłby nasze doświadczenie i technologię, tak aby uczynić z usługi atestacji danych w łańcuchu blokowym usługę globalną. 

Jak widzi Pan przyszłość technologii Blockchain i sądownictwa?

Technologia łańcucha bloków w sądownictwie może powodować wzrastającą tendencję do inteligentnej ewolucji sądownictwa, gdyż większość przypadków w dzisiejszych czasach dotyczy działań w Internecie. Sądy potrzebują opłacalnego rozwiązania, aby poradzić sobie ze w zasadzie już wymaganą, wysoką wydajnością przeprowadzania spraw. Technologia Blockchain mogłaby stać się wkrótce swego rodzaju kręgosłupem sądownictwa, zwłaszcza w zakresie radzenia sobie z cyfrowym światem. To właśnie poświadczenie danych, a konkretniej dat jest najbardziej podstawową cechą technologii łańcucha bloków.

Aktualnie SimpleChain poszukuje ambasadorów. Zapraszamy do udziału pod linkiem: https://medium.com/simplechain/simplechain-recruiting-community-ambassadors-1f78230e6b2

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut