Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Powstał pierwszy w Polsce sąd polubowny dla technologii blockchain

W środę IGBiNT potwierdziło - działanie pierwszego ADRu dla użytkowników Blockchain w postaci sądu polubownego jest pewne!

6 grudnia 2018 | 08:00

Wraz z powstaniem Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii kwestią czasu było, aby zaczął działać przy niej sąd arbitrażowy. W środę IGBiNT potwierdziło – działanie pierwszego ADRu dla użytkowników Blockchain w postaci sądu polubownego jest pewne!

Sąd zajmie się rozstrzyganiem sporów dot. nowych technologii w Polsce z pominięciem sądów powszechnych. Prezesa poznamy jednak dopiero 10 grudnia 2018 r. podczas zebrania Zarządu Izby.

Czym jest ADR?

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w Polsce przyjęły się pod pojęciem ADR-ów. Ten trzyliterowy skrót pochodzący od angielskojęzycznego zwrotu Alternative Dispute Resolution został wypracowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) i jest aktualnie na tyle trwały w użyciu w Polsce, że nawet polskie czasopismo poświęcone tematycznie alternatywnym sposobom rozwiązywania sporów stosuje go w tytule swojego cyklu wydawniczego. Wśród metod ADR oprócz mediacji, negocjacji itd. wyróżnić należy również sądownictwo polubowne, które skierowane jest do skomplikowanych spraw gospodarczych. 

Czy to legalne?

Kodeks Postępowania Cywilnego (KPC) posługuje się pojęciem sądu polubownego, jako alternatywy w rozwiązywaniu sporów.

Należy także podkreślić, że w Polsce już teraz istnieje wiele wyspecjalizowanych sądów arbitrażowych, wśród których na uwagę zasługują w szczególności: Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich w Warszawie, Konsumenckie Sądy Polubowne przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, Sąd Polubowny do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie.

Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, że podstawę prawną pod powołanie tego typu sądu znajdziemy w ustawie z dnia 30 maja 1989 roku o Izbach Gospodarczych, która daje możliwość organizowania samorządu gospodarczego, ale też i powoływanie przy tego typu samorządach gospodarczych wyspecjalizowanych sądów arbitrażowych (art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o Izbach Gospodarczych).

Pełny poradnik krok po kroku, jak zgodnie z przepisami KPC poddać spór pod rozstrzygnięcie w sądzie polubownym IGBiNT (i nie tylko) już jutro!  

Wśród arbitrów IGBiNT znajdziemy autora nowo wydanej książki wydawnictwa Beck „Blockchain a prawo”, kierownika Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii – profesora UO dr hab. Dariusza Szostka

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut