Reklama

Quark

Pięć trendów, które zdominują rozwój blockchain w 2019 roku

Wzrost prac badawczo-rozwojowych w nowych branżach i zainteresowanie dużych firm technologią blockchain to trendy które w 2019 będą miały duży wpływ

12 grudnia 2018 | 06:54

Istotny wzrost prac badawczo-rozwojowych w nowych branżach i zainteresowanie dużych firm technologią blockchain to trendy, które w 2019 roku będą miały kluczowy wpływ, przewidują eksperci DataArt, firmy zajmującej się konsultingiem technologicznym na skalę globalną.

Sektor blockchain w 2018 roku:

Większość firm, które do tej pory zastosowały rozwiązania oparte o blockchain, to firmy średniej wielkości oraz startupy technologiczne. Przeważająca część istniejących rozwiązań obsługuje portfele cyfrowe, płatności oraz wymianę kryptowalut. Szczególnie duży wzrost zainteresowania widoczny był w obszarze gier i e-commerce.

W roku 2018 eksperci blockchain z DataArt zaobserwowali zmianę podejścia większych przedsiębiorstw do tej technologii wiele z nich chce inwestować w jej potencjał. Zanotowano również wzrost liczby projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów typu Proof of Concept realizowanych na rzecz dużych klientów. Firmy te chcą stosować radykalne koncepcje inspirowane blockchain w celu zmiany złożonych, kosztownych i niewydajnych obecnie procesów biznesowych.

Firmy i specjalistów technologicznych przyciąga potencjał oferowany przez technologię rozproszonych rejestrów (DLT), której celem jest połączenie wielu koncepcji i możliwości w jednym rozwiązaniu. Technologie te umożliwiają świeże spojrzenie na procesy biznesowe, niosą potencjał ich uproszczenia, uczynienia bardziej transparentnymi oraz, w mniejszym stopniu, pochłaniającymi zasoby, co daje większą elastyczność biznesową.

Rozwiązania te ofreują niezmienne transakcje, możliwość zapobiegania utracie danych, możliwość identyfikowania zasobów cyfrowych, bezpieczeństwo kryptograficzne, mechanizmy konsensusu, wspólną walidację transakcji przez uczestników oraz inne kluczowe koncepcje – wszystkie dostępne w chmurze, w rozwiązaniu dystrybuowanym i współdzielonym.

Wiodące platformy i konsorcja takie jak Corda, Hyperledger lub Ethereum poczyniły w tym roku wielkie postępy w kwestiach prywatności, wydajności oraz w zakresie innych wyzwań napotykanych we wczesnych etapach prac. Obecnie te platformy zajmują się łączeniem kwestii prawnych z kodem.

W roku 2019, według ekspertów DataArt, liderzy we wszystkich branżach będą traktować technologię blockchain poważniej.

Do oczekiwanych zmian i zjawisk należą:

1. Wzrost innowacyjnych rozwiązań wykraczających poza skromne początki blockchain:

W coraz większej ilości projektów technologia blockchain będzie stosowana w procesach, które nie są bezpośrednio związane z płatnościami lub kryptowalutami. W branży ubezpieczeniowej, na przykład, oczekujemy lawinowego wzrostu prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń skoncentrowanych na eksplorowaniu transakcji permissioned blockchain oraz stosowaniem smart contracts mających na celu wyeliminowanie braku wydajności i opóźnień przepływów procesów biznesowych spowodowanych koniecznością sprawdzania, kontroli i uzgadniania.

2. Koncentracja na uczeniu maszynowym i synergiach blockchain:

Technologia blockchain będzie łączona z potencjałem uczenia maszynowego, co umożliwi stworzenie rozwiązań zdolnych do automatycznego podejmowania złożonych decyzji (np. zgód na udzielenie ubezpieczenia). Przypadki użycia, które potwierdzają możliwości innowacji opartych o blockchain obejmują podpisywanie umów, szacowanie roszczeń, uruchamianie fakturowania zgodnie z potrzebą, księgowość techniczną i rozliczenia.

3. Zarządzanie danymi przyciągnie uwagę:

Przewidujemy, że pojawią się nowe rozwiązania w zakresie usług finansowych wykorzystujące zasady smart contracts związane z zarządzaniem i współdzieleniem danych, szczególnie w obszarach, w których dane były poprzednio zamknięte w dokumentach PDF, takich jak sprawozdania finansowe lub umowy kredytowe.

4. Najwięksi gracze przyczynią się do wzrostu znaczenia blockchain

Oczekujemy, że istotni na rynku gracze i społeczności takie jak B3i (Business Insurance Industry Initiative) zaprezentują rozwiązania platformowe. Ich działalność może mieć długotrwały wpływ na standardy branżowe oraz na to, w jaki sposób firmy będą funkcjonować w przyszłości.

5. Nadejdzie nowa era zarządzania tożsamością:

Zarządzanie tożsamością oparte na technologii blockchain będzie zyskiwać na znaczeniu w 2019 roku. Społeczności open source odegrają ważną rolę we wsparciu przedsiębiorstw przy budowie nowych komponentów technicznych i rozwiązań mających zastosowanie w różnych branżach, takich jak zarządzanie tożsamością, biblioteki smart contracts oraz współdzielenie danych.

O DataArt

DataArt zajmuje się konsultingiem technologicznym na skalę globalną – projektuje, opracowuje i wspiera unikalne rozwiązania IT. Dzięki temu pomaga klientom uzyskać doskonałe rezultaty biznesowe. Zespoły DataArt tworzą nowe produkty i modernizują istniejące systemy, mając realny wpływ na transformację technologiczną w wielu branżach.

DataArt zdobyła zaufanie wiodących marek i wymagających klientów takich jak Nasdaq, skyscanner, Ocado, Betfair, Meetup, Regus and Tinkoff. Świadczy usługi technologiczne, współpracując z ponad 2500 profesjonalistami w 20 lokalizacjach w USA, Europie i Ameryce Południowej.

www.dataart.com.pl

Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut