Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Infoshare 2020: Niewolnictwo w nowym świecie – Philip Calvert

5 października 2020 | 15:58

Philip Calvert pełni obowiązki Krajowego Dyrektora ds. Rozwoju Międzynarodowej Misji Sprawiedliwości – IJM w Kanadzie. W wywiadzie dla Cyfrowej Ekonomii podczas konferencji Infoshare Connected Edition 2020 opowiedział o niewolnictwie w dzisiejszej rzeczywistości oraz związanych z tym aspektach nowych technologii.

Philip Calvert jest kanadyjskim partnerem w największej na świecie organizacji zajmującej się zwalczaniem niewolnictwa. IJM działa w prawie 20 społecznościach na całym świecie, aby współpracować z systemami wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony najsłabszych przed przemocą i niewolnictwem. Philip stara się edukować zarówno  jednostki, jak i korporacje oraz zachęcać ludzi do podjęcia konkretnych kroków w kierunku lepszej przyszłości, szukając sprawiedliwości dla osób dotkniętych niewolnictwem.

Prelegent zauważył, że źródło niewolnictwa tak naprawdę sprowadza się do tej idei bezkarności. Podał przykład przestępcy, który nie boi się wykorzystać ludzi ani zostać złapanym lub który nie ma obaw, że kiedykolwiek zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to przestępstwo. 

Nową formą niewolnictwa jest komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci, na przykład w celu zarobienia pieniędzy, często tego typu praktyk, tj. wysyłania zdjęć, filmów, czy streamowanie online dopuszczają się opiekunowie dzieci. Philip Calvert zauważył, że w ostatnich latach handel ten się nasilił z powodu rozwoju cyfrowej gospodarki i digitalizacji, Covid-19 również przyczynił się do nasilenia tego typu przestępstw.

Cyberprzestępczość rozwija się równie szybko, jak nowoczesne technologie. Z jednej strony rozwój technologii ułatwia poszukiwania, ale również zacieranie śladów. Philip Calvert zwrócił uwagę na fakt, że już na samym Facebooku możemy zaobserwować wiele aktywności niezgodnych z prawem, nie wspominając o tym, ile może być jej w deep webie. 

Philip Calvert zauważył, że najważniejsza w przeciwdziałaniu niewolnictwu jest edukacja. 

Zaznaczył, że istotne są również zaangażowanie, a więc zgłębianie wiedzy, oglądanie i rozprzestrzenianie edukacyjnych wideo, rozmowa oraz nagłaśnianie tematu. 

Prelegent dodał, że blockchain może być niezwykłą, naprawdę korzystną innowacją w tej przestrzeni. Szczególnie ze względu na fakt, że eliminuje trzecią stronę, uniemożliwia zmiany w dokumentach, więc na przykład skorumpowany urzędnik nie mógłby dokonać zmian danych. 

Technologia blockchain może przyczynić się do rozwiązania problemu niewolnictwa, jej użycie może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, do których może należeć na przykład ułatwienie transferu środków na cyberprzestępstwa. 

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut