Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Czym jest Smart Contract

Smart Contract to kolejny krok w postępie jaki dokonuje się w technologii blockchain. Dowiedz się o co chodzi >>

14 lipca 2017 | 09:49

Smart Contract to kolejny krok w postępie, jaki dokonuje się w technologii blockchain, polegający na przejściu z protokołu transakcji finansowych do uniwersalnego narzędzia, które w sposób zautomatyzowany będzie wdrażać warunki umów, minimalizując ryzyko błędu i manipulacji.

Warto wspomnieć, że Bitcoin jako pierwszy wprowadził proste, inteligentne umowy, które umożliwiały wzajemne płatności między użytkownikami. Jako że ograniczony język kodowania Bitcoina nie pozwalał na opracowanie własnych aplikacji blokowych, Vitalik Buterin pomyślał o stworzeniu własnej platformy ? i tak zrodziło się Ethereum. Z myślą o tworzeniu nowych rzeczy ? Smart Contracts zostały wynalezione i wprowadzone przez Nicka Szabo w 1994 roku.

Jakie cele realizuje Smart Contract?

Zastanówmy się, dlaczego ludzie potrzebują tradycyjnych umów w pierwszej kolejności. Ujmując to w prosty sposób ? głównie ze względu na brak zaufania pomiędzy zainteresowanymi stronami przystępującymi do zawarcia umowy. Za przykład może posłużyć wymiana wartości np. transfer towarów w celu wypłaty pieniężnej. Zwykle nie ufałbyś realnemu sprzedającemu dom bez porozumienia z nim, prawda? A co, jeśli nigdy nie spotkałeś osoby, której zamierzasz wysłać pieniądze online?

Inteligentne kontrakty są idealnym rozwiązaniem zapewniającym, że wszelki rodzaj transakcji międzyludzkich może odbywać się w sposób korzystny dla wszystkich zainteresowanych stron niezależnie od tego, czy masz zaufanie.

Co to jest Smart Contract?

Inteligentne umowy, podobnie jak tradycyjne papierowe, są gwarantem zaufania. Są jednak pewne ich wyróżniki. Nie są stosem papieru wypełnionym prawnym i trudnym do zrozumienia językiem. Zwykle też dzieje się tak, że dużo czasu pochłania prawnikom, weryfikacja umów pod kątem prawnym.

Inteligentne umowy to cyfrowe wersje tych tradycyjnych. Są to najzwyczajniej programy, które działają na platformie Ethereum w ramach technologii blockchain i mają to samo znaczenie: prawnie związać każdą osobę, która ma zamiar uczestniczyć w zawarciu umowy. To nic innego jak linie kodu napisanego w języku Solidity porównywalnym do języka Java Script.

Kod ten jest następnie przekształcany w kod bajtowy i wydany do blokady jako inteligentny kontrakt. Każda umowa ma własny adres blokowy. Oznacza to, że jeśli zaczynasz porozumiewanie się z kimś, umowa zostanie utworzona w ramach blokady, a jej adres będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron. Następnie można użyć go do interakcji z inteligentną umową i wypełnić zobowiązania do rozpoczęcia jej realizacji. Warto zwrócić uwagę, że inteligentne umowy mogą również łączyć się i współpracować z innymi inteligentnymi umowami. Cały proces odbywa się na zasadzie blokady, a zatem realizacja inteligentnej umowy jest przejrzysta, pewna, niezmienna, niedroga i zdecentralizowana.

Dlaczego Smart Contracts zyskują na popularności?

Istnieje kilka kluczowych obszarów, w których Smart Contract jest lepszy od tradycyjnego odpowiednika, co czyni go znacznie bardziej preferowanym. Umowy świadczone w inteligentny sposób zapewniają prostotę, szybkość wykonywania i aktualizację w czasie rzeczywistym – to trzy aspekty, w których tradycyjne umowy po prostu stają się ograniczone w porównaniu z inteligentną opcją Smart Contracts. Ponadto są w stanie wyeliminować nadmiar scentralizowanych podmiotów i innych pośredników, którzy często przyczyniają się do wzrostu ryzyka, cechuje je autonomia i dokładność samorealizacji co oznacza, że nie ma opóźnienia w dostarczaniu uzgodnionych warunków umów. Technologia Blockchain zapewnia przejrzystość, pewność, bezpieczeństwo i słuszność inteligentnego wykonania umowy.

Na podstawie tych zalet w porównaniu z tradycyjnymi umowami niektóre tylko sektory wykorzystują inteligentne umowy. Część z nich ma już rzeczywistą aplikację lub firmy zajmujące się tą dziedziną, ale korzystanie z inteligentnych umów jest wciąż w fazie rozwoju. CCG Mining jest jedną z przodujących firm na polskim rynku, które oferują Smart Contracts, dzięki czemu można używać platformy do tworzenia i wykonywania kontraktów bez potrzeby specjalistycznej wiedzy na temat kodowania blokowego.

Umożliwione przez blockchain, funkcjonalności Smart Contracts znacząco wpłyną na przemysł finansowy i całą gospodarkę. Dzięki zastosowanej technologii blokowej cechy inteligentnych umów, jak umiejętność bezpiecznego odbierania, przechowywania i wysyłania informacji oraz wcześniej ustalone zasady i warunki  wzajemnie uzgodnionej przez kontrahentów umowy ? sprawi, że będą one mogły pomóc zdecentralizować model zaufania, przyspieszyć czas rozliczeniowy, zmniejszyć potrzebę udziału w procesie zawierania transakcji kosztownych pośredników, poprawić przejrzystość, automatyzować procesy, zmniejszyć spory prawne, złagodzić ryzyko i stać się normą dla niezliczonych typów transakcji.

-wyjaśnia Michał Kwieciński CEO, advisor w CCG Mining, startupie technologicznym, który umożliwia zawieranie umów typu Smart Contracts.

Jak pracuje Smart Contract?

Technologia blockchain używa Ethereum  do przetwarzania inteligentnych kontraktów i wymaga pewnego paliwa do ich wykonania. Paliwo, eter, jest używane do płacenia za moc obliczeniową w celu przetworzenia kontraktów. Opłaty są jednak minimalne w porównaniu do jednostek scentralizowanych, takich jak prawnicy czy pośrednicy uczestniczący w obrocie. Ideologia który stoi za inteligentnymi kontraktami jest dość prosta, ponieważ są one realizowane na podstawie instrukcji decyzyjnej IF-WHEN-THEN.

Oczywiście, przyszłość biznesu będzie dyktować, że kontrakty staną się hybrydą tradycyjnych umów papierowych i Smart Contracts, często określanych jako umowa składająca się z papieru i kodu. Oznacza to, że chociaż istnieje rzeczywista kopia umowy, szczegóły są weryfikowane lub uwierzytelniane za pomocą inteligentnych programów kontraktowych.

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut