Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Czy można zawiesić ubezpieczenie samochodu?

Obecnie komunikacyjne ubezpieczenie OC jest obowiązkowe w Polsce dla wszystkich pojazdów mechanicznych, w tym oczywiście samochodów. Kierowca, który nie dopilnuje obowiązku zakupu polisy OC, musi się liczyć z wysokimi karami, które może na niego nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Czy jednak można na jakiś czas zawiesić ubezpieczenie samochodu?

6 marca 2019 | 17:22

Obecnie komunikacyjne ubezpieczenie OC jest obowiązkowe w Polsce dla wszystkich pojazdów mechanicznych, w tym oczywiście samochodów. Kierowca, który nie dopilnuje obowiązku zakupu polisy OC, musi się liczyć z wysokimi karami, które może na niego nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Czy jednak można na jakiś czas zawiesić ubezpieczenie samochodu?

Zawieszenie ubezpieczenia samochodu

Przepisy, które umożliwiały czasowe wycofanie z ruchu motocykla czy samochodu osobowego, zostały zniesione ponad 20 lat temu, dokładnie w 1997 roku. Pomysł ponownego wprowadzenia takiej możliwości pojawił się w Sejmie w roku 2016, jednak ostatecznie nic się pod tym względem nie zmieniło. [1] Obecnie prawo nie pozwala na to, aby czasowo wyrejestrować samochód i tym samym zawiesić polisę OC. Politycy argumentowali wówczas, że nawet stojący samochód stwarzać może niebezpieczeństwo. Należy pamiętać, że OC chroni nie tylko w przypadku szkód wynikających z ruchu pojazdu, ale również takich, do których doszło podczas postoju. Przykładem mogą być tutaj wypadki podczas naprawy czy pielęgnacji samochodu.

Zatem nawet jeśli samochód należący do kierowcy nie jest użytkowany, to nie stwarza możliwości jego wyrejestrowania i zawieszenia ubezpieczenia OC. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem nawet jeden dzień przerwy w ciągłości ochrony ubezpieczeniowej może być przyczyną kar ze strony wspomnianego UFG. Ich wysokość uzależniona jest od okresu przerwy ubezpieczenia, rodzaju pojazdu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. I tak w 2019 roku kara w przypadku samochodów osobowych wynosi:

  • okres bez ważnej polisy do 3 dni – 900 zł;
  • do 14 dni – 2250 zł;
  • powyżej 14 dni – 4500 zł.

Mowa zatem o wysokich kwotach, szczególnie w przypadku okresu powyżej 14 dni. Co więcej, nie musimy być złapani na gorącym uczynku – UFG nakłada kary bez bezpośredniej kontroli danego właściciela samochodu, na podstawie baz, do których ma dostęp.

Które pojazdy można czasowo wycofać z ruchu?

O ile samochodów osobowych nie można czasowo wyrejestrować, o tyle jest to możliwe w przypadku wybranych pojazdów mechanicznych. Mowa tutaj o:

  • autobusach,
  • pojazdach specjalnych,
  • ciągnikach samochodowych,
  • samochodach ciężarowych i przyczepach o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t.

Możliwość czasowego wycofania z ruchu tych pojazdów obowiązuje od 1 stycznia 2005 r., zgodnie z art. 78a ustawy – prawo o ruchu drogowym. Decyzję o wyrejestrowaniu samochodu wydaje właściwy starosta – oczywiście na wniosek danego podmiotu. Żeby doszło do wyrejestrowania takiego pojazdu, jego właściciel musi:

  • uiścić opłatę,
  • złożyć w starostwie dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne,
  • odpowiednio zabezpieczyć pojazd.

Wspomniane pojazdy mechaniczne można wycofać z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Następnie czas ten może zostać przedłużony, ale do maksymalnie 48 miesięcy. Okres ten liczy się od dnia wydania decyzji o wycofania samochodu.

Czasowe wycofanie z ruchu a OC

Jak już wiemy, czasowo wycofać z ruchu można tylko wybrane samochody. Co się w takim przypadku dzieje z ubezpieczeniem OC? Niestety, ale samochód pozostaje w dalszym ciągu zarejestrowany i dalej konieczne będzie płacenie za ubezpieczenie OC. Prawo natomiast pozwala zwrócić się w takiej sytuacji do ubezpieczyciela z prośbą o obniżenie składki na OC za okres, w którym pojazd był wycofany z ruchu, a ubezpieczyciel musi obniżyć cenę ubezpieczenia o co najmniej 95 proc. Z czego wynika to 95 proc.? Z nowelizacji z dnia 12 lutego 2010 r. m.in. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie 3 kwietnia 2010 roku. Posiadacz tego pojazdu ma jednak obowiązek niezwłocznie powiadomić ubezpieczyciela o zakończeniu czasowego wycofania z ruchu.

Zawieszenie ubezpieczenia samochodu

Polskie prawo nie daje możliwości zawieszania płatności za ubezpieczenie OC. W przypadku wybranych pojazdów możliwe jest ich czasowe wycofanie z ruchu, jednak nawet wtedy konieczna będzie płatność za ubezpieczenie. W tym przypadku jednak właściciel pojazdu może się zwrócić do ubezpieczyciela o obniżenie składki na OC, a ten musi ją obniżyć o minimum 95 proc. Dowiedz się więcej na temat ubezpieczeń https://www.allianzonline.pl/ubezpieczenie-samochodu/OC.html.

[1] Marcin Łobodziński, Będzie czasowe wyrejestrowanie pojazdu, ale za OC i tak zapłacimy, „WP autokult”, [dostęp: 23 stycznia 2019], https://autokult.pl/29041,bedzie-czasowe-wyrejestrowanie-pojazdu-ale-za-oc-i-tak-zaplacimy

Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut