Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin
20 września 2014 | 16:50

19 Września 2014 roku na czwartym piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się mini-konferencja pod tytułem: ?Bitcoin-Przyszłość Inwestowania??. Do tytułowego pytania różni eksperci odnosili się na różne sposoby, ale 3 godziny konferencji pozwoliły na stworzenie dość pełnego zarysu aktualnej sytuacji w zakresie inwestycji w technologię Bitcoin.

Po krótkim wprowadzeniu Marcina Hoffmana- prezesa zarządu firmy BIB Seed Capital, który był również przewodniczącym konferencji, głos zabrał Adam Tychmański- dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NPB. Stwierdził on, że w obecnej chwili podejście europejskich banków centralnych wygląda następująco: Europejski Bank Centralny, podobnie jak inne banki centralne w chwili obecnej wyłącznie monitoruje kryptowalutę i publikuje raporty- z NBP włącznie. Banki Centralne przejmują się głównie ograniczeniami podaży i zmianami kursu.

Następnie pan Lech Rychlewski- prezes zarządu BioInfoBank wypowiedział się na temat prowadzonej przez firmę giełdy projektów zwanej PicoStocks.com. Giełda przewiduje udział 5 tyś. niezależnych ekspertów, którzy zatwierdzając dany projekt otrzymują jednocześnie fundusze na inwestycję w niego. Rozwiązanie to ma wykluczać nierzetelne recenzje oraz finansowanie fikcji, z którymi mamy do czynienia w sektorze publicznym. Do tej pory udało się giełdzie zgromadzić 1279 ekspertów z całego świata oraz pomyślnie sfinansować cztery projekty. Giełda wykorzystuje Bitcoiny.

Kolejne wystąpienie oparte było na prezentacji przygotowanej przez Kamila Kuleszę z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów. W prezentacji powiedziane zostało, że obecnie kryptowaluty nie są końca pieniądzem, ale z czasem mogą się nim stać- najnowszym stadium ewolucji pieniądza aż od czasów barteru. Na drodze powyższemu stoją m.in. następujące ?przeszkody?: brak wyceny dóbr w kryptowalutach, spekulacja, niezależność i deflacyjność. Przewidziane w prezentacji zostały trzy opcje dalszego ciągu: 1) Bitcoin utrzymuje dominację na rynku, 2) Powstaje nowa, lepsza waluta, 3) koncept krytpowalut upada cofając jednocześnie ewolucję pieniądza.

W dalszej kolejności nadszedł czas na określenie podejścia do Bitcoina pod kątem prawa cywilnego według Przemysława Lisa Markiewicza- prezesa zarządu Wielkopolskiego Domu Doradztwa Gospodarczego i Przedsiębiorczości. Bitcoin jest według jego słów ?zdematerializowanym znakiem legitymacyjnym? przypominającym papier wartościowy na okaziciela, bilet, bądź bon towarowy Sodexo. W księgowości Bitcoin występuje jako ?inne aktywo finansowe?, nie jest towarem, ani usługą, więc według prawa cywilnego nie powinien podlegać podatkowi VAT. Na koniec pan Markiewicz dodał, że prawo nigdy nie nadąża za technologią, co widać i w przypadku Bitcoina.

Na koniec Maciej Ziółkowski opisał po krótce zastosowania Blockchaina m.in. w walce ze spamem (dołączanie unitów kryptowaluty do wiadomości zniechęca do wysyłania spamu), głosowaniu (pomysł rozważany przez niektórych w Estonii) i tworzeniu wolnego Internetu (zabezpieczanie witryn mechanizmami podobnymi Namecoinowi). Inne możliwe zastosowania to poświadczanie ważności dokumentów i zabezpieczanie transakcji.

Konferencja zakończyła się dyskusją, z której wyłonił się m.in. wniosek o konieczności wydania poważnej publikacji związanej z kryptowalutami oraz pomysł organizacji kolejnej konferencji w ciągu 1-2 miesięcy.

Zdjęcie z nagłówka: Flickr (CC)

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut