Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

12 Forum Gospodarcze TIME już 9-10 marca w Warszawie

9-10 marca w Warszawie na 12 Forum Gospodarczym TIME uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej m.in. o cyfryzacji sektora finansowego.

3 marca 2020 | 15:43

12 Forum Gospodarcze TIME odbędzie się 9-10 marca w Hotelu Hilton w Warszawie. Oprócz tematu telekomunikacji oraz przemysłu 4.0 uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej oraz przybliżyć sobie temat cyfryzacji sektora finansowego. 

Forum Time to doroczne spotkanie biznesowe poświęcone realizacji strategii i programów działania, które mają przyczynić się do do realizacji wizji Unii Europejskiej dotyczącej przemysłu europejskiego do 2030 roku. Forum Gospodarcze TIME, organizowane już po raz 12. gromadzi corocznie blisko 1000 osób związanych z rynkiem cyfryzacji, innowacji i technologii. Są to zarówno przedstawiciele firm, jak i administracji rządowej i samorządowej, oraz stowarzyszeń branżowych – osoby nadające ton dyskusji na temat innowacji w szeroko pojętym regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Konferencja ma charakter międzynarodowy.

Idea wydarzenia

Celem 12 Forum Gospodarczego TIME jest integracja wysiłków krajowych organizacji przedsiębiorstw, stowarzyszeń zawodowych, izb gospodarczych oraz politycznych interesariuszy na rzecz ustanowienia cyfrowego ładu gospodarczego. 

Jak twierdzą organizatorzy forum: 

“Potrzebujemy reform, które sprawią, że Europa stanie się miejscem narodzin i rozwoju globalnych firm cyfrowych. Mamy potencjał i możliwości, by uruchomić mechanizmy synergii oddziaływania wzorców unijnych i krajowych, ale tylko wspólnie możemy przyspieszyć procesy integracyjne przemysłu cyfrowego UE”.

Agenda Forum

W forum wezmą udział między innymi reprezentanci Komisji Europejskiej, Digital Europe, Związku Telekomunikacyjnego oraz Ambasador Chin w Polsce. 

Agenda Forum, złożona z kilku specjalistycznych sesji, będzie dotyczyła między innymi tematów: 

  • Finansowania inwestycji
  • Cyfrowej transformacji płatności
  • Zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze finansowym
  • e-Commerce i nowoczesnych metod płatności
  • Platform i płatności mobilnych
  • Cyfrowego pieniądza w społeczeństwie 5.0 
  • Współpracy nauki z biznesem oraz tego, jak w jaki sposób połączyć oba sektory w cyfrowej rzeczywistości

Panel dyskusyjny

W panelu wezmą udział znane osoby z sektora finansowego, takie jak Joanna Erdman, Jan Byrski, Marcin Chruściel, Janusz Diemko, Wojciech Pantkowski, Michał Polasik, Maciej Stępień, Adam Tochmański oraz przedstawiciele Atende, Digital Poland, Izby Gospodarki Elektronicznej, Microsoft, Mobile Institute, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Play, PwC, Siemens Financial Services, Visa.  

Organizatorzy zwracają również uwagę na fakt, że w ramach dyskusji prowadzonych na Forum oraz wniosków i uwag sformułowanych w czasie dyskusji zostaną przygotowane postulaty, które następnie zostaną wysłane do Komisji i wszystkich ministerstw krajów członkowskich odpowiedzialnych za innowacje, cyfryzację oraz infrastrukturę. 

Zapraszamy do udziału w 12 Forum Gospodarczym TIME!
Rejestracja na: https://fgtime.pl/.

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut