Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Zmiany w podatkach od zysków kryptowalutowych

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów możemy od dzisiaj zapoznać się z Projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku...

23 sierpnia 2018 | 16:19

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów możemy od dzisiaj zapoznać się z Projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że pośród proponowanych zmian znajdziemy też takie dotyczące rynku cyfrowych walut. W punkcie 7. można przeczytać:

Proponuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe. Rozwiązania w obu ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat).

Co na to eksperci?

Poprosiliśmy o komentarz doradcę podatkową Marcelinę Szwed-Ziemichód.

– Opublikowany projekt dotyczący zmian w ustawach podatkowych. – tłumaczy Szwed-Ziemichód – Zakłada np. uznanie zysków z transakcji kryptowalutowych jako zysków kapitałowych. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim niższe podatku dla tych inwestorów, których dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy tj. 85.528 zł. Zamiast 32 % zapłacą tylko 19%. Niestety w  projekcie znajdziemy też zmiany na gorsze. Jeśli ustawa wejdzie w życie, traderzy, którzy np. prowadzą jeszcze inną działalność, nie będą mogli kompensować sobie ewentualnych strat z transakcji kryptowalutowych z dochodami z innej działalności. Te zasady nie będą jednak miały zastosowania dla kantorów czy giełd. Tam transakcje kryptowalutowe wciąż będą traktowane jako działalność operacyjna. Zaprezentowane założenia ustawy oceniam jednak dobrze, choć na ostateczną ocenę przepisów trzeba będzie jeszcze zaczekać do ich opublikowania. Na razie zostały zaprezentowane tylko wstępne założenia.

W ocenie pani prawnik idziemy jednak w dobrym kierunku.

Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut