Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Wznowienie szkoleniowego programu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

6 marca 2024 | 15:14

Generalny Inspektor Informacji Finansowej z przyjemnością informuje o wznowieniu cyklicznych szkoleń w ramach Strategii Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. Program szkoleniowy, skierowany do instytucji obowiązanych zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ma na celu zapewnienie uczestnikom aktualnej wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznej walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Kluczowe informacje o szkoleniach:

  • Rejestracja: Udział w szkoleniach jest możliwy poprzez zalogowanie się do Systemu Informatycznego GIIF (SIGIIF) na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić najpóźniej dwa dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.
  • Bezpłatny udział: Wszystkie szkolenia są bezpłatne, bez ograniczeń w ilości uczestników z jednej instytucji obowiązanej.
  • Komunikacja: Informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie wysyłana jest odrębnym e-mailem na dwa dni robocze przed terminem szkolenia.
  • Certyfikaty: Uczestnicy nie otrzymują zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. Udział w szkoleniu nie zwalnia z obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy.
  • Tematyka: Szkolenia obejmują identyfikację i ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zagadnienia związane z raportowaniem kwartalnym do GIIF przez instytucje obowiązane prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych.

Planowane terminy szkoleń:

  • Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: 7 marca 2024 r., forma online.
  • Pranie pieniędzy – zagrożenia: 21 marca 2024 r., forma online.
  • Raportowanie kwartalne do GIIF: 6 marca 2024 r., dedykowane dla instytucji obowiązanych w zakresie walut wirtualnych, forma online.

Generalny Inspektor zachęca wszystkie instytucje obowiązane do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach. Więcej informacji, w tym szczegóły dotyczące następnych terminów i tematów szkoleń, będzie na bieżąco publikowane w formie komunikatów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony oraz do zgłaszania się na szkolenia, które są kluczowym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego naszego kraju.

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut