Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Szkolenie GIIF dla Instytucji Obowiązanych w zakresie Walut Wirtualnych – Ważna Informacja dla Przedstawicieli Branży

8 grudnia 2023 | 10:26

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na edukację i przestrzeganie przepisów dotyczących walut wirtualnych, Główny Inspektorat Informacji Finansowej (GIIF) organizuje bezpłatne szkolenie dla instytucji obowiązanych działających w tej branży. Szkolenie to jest istotnym krokiem w kierunku zapewnienia zgodności z nowymi regulacjami oraz wzmocnienia świadomości na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kluczowe informacje o szkoleniu:

  • Data i Czas: Szkolenie odbędzie się 15 grudnia 2023 r.
  • Temat: Centralnym punktem szkolenia jest „Raportowanie kwartalne do GIIF przez instytucje obowiązane prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych”.
  • Forma: Szkolenie zostanie przeprowadzone online, co zapewnia łatwy dostęp dla wszystkich zainteresowanych.
  • Udział: Udział w szkoleniu jest bezpłatny, co stanowi doskonałą okazję dla pracowników branży.
  • Zgłoszenia: Zainteresowani mogą zgłaszać się poprzez System Informatyczny GIIF (SIGIIF) na stronie GIIF do 14 grudnia 2023 r., do godziny 12:00.

Zapisz się na szkolenie pod adresem:

https://www.giif.mofnet.gov.pl/#/glowna/szkolenia-jednostki

Szkolenie jest skierowane głównie do pracowników instytucji, którzy są odpowiedzialni za raportowanie kwartalne do GIIF lub których wiedza na temat przepisów regulujących waluty wirtualne jest kluczowa w ich pracy. Jest to unikalna okazja do zdobycia wiedzy bezpośrednio od regulatorów oraz do zrozumienia oczekiwań GIIF w kontekście nowych przepisów.

Warto zaznaczyć, że udział w tym szkoleniu nie zwalnia z obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy, lecz może być cennym uzupełnieniem wiedzy w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Ponadto, uczestnicy zostaną poinformowani o swoim zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu poprzez osobny e-mail, a link do szkolenia zostanie wysłany przed jego rozpoczęciem.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli branży do skorzystania z tej wyjątkowej możliwości edukacyjnej. Jest to nie tylko sposób na zwiększenie wiedzy i umiejętności, ale także na wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego i prawidłowości działania w obszarze walut wirtualnych.

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut