Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut

AKTUALIZACJA: Możliwe zakłócenia w sieci Bitcoin

We wtorek pierwszego sierpnia o godz. 14:00 ma mieć miejsce aktywacja SegWit. Może to wprowadzić spore zamieszanie w sieci, zalecamy ostrożność.

20 lipca 2017 | 16:32

Aktualizacja 31 lipca: 

Jutro dojdzie do rozłamu w trakcie którego powstanie nowa waluta Bitcoin Cash. Rozłam ten ma nie mieć wpływu na użytkowników Bitcoina. Szczegóły na bitcoin.pl.


Odkąd powstał Bitcoin, przebiegły w jego sieci miliony transakcji. W rezultacie najróżniejsze grupy (deweloperzy, inwestorzy, przedsiębiorcy itp.) bezustannie próbowali znaleźć sposób, aby idea Bitcoina mogła bez przeszkód rozwijać się dalej. W ostatnich miesiącach powstało alternatywne oprogramowanie, które może w tym pomóc ? ma ono zostać oddane do użytku pod koniec Lipca.

Łańcuch bloków Bitcoina, który rejestrował wszystkie dotychczasowe transakcje, oparty jest na sieci tysięcy węzłów obsługujących oprogramowanie zgodne z Bitcoinem. We wtorek pierwszego sierpnia roku 2017 o godzinie 14 w łańcuchu bloków Bitcoina może dojść do rozłamu. Chodzi o sytuacje, kiedy cześć węzłów Bitcoina użyje oprogramowania, z którym pozostała część węzłów będzie niekompatybilna. W rezultacie niektóre węzły potwierdzą transakcje, które inne węzły odrzucą. Może to zaowocować obniżonym bezpieczeństwem transakcji. Oznaczałoby to, że jeśli otrzymasz w tym czasie Bitcoiny, mogą one zniknąć z twojego portfela lub okazać się należeć do kategorii, której inni nie zaakceptują jako płatność. Trwałoby to do czasu, gdy problem zostałby rozwiązany.

Kiedy zostanie on rozwiązany, system weryfikowania transakcji powróci do stanu normalnego, albo pojawi się nowa wersja Bitcoina (możliwe, ze więcej, niż jedna). W pierwszym przypadku możesz natychmiastowo powrócić do normalnego trybu używania Bitcoina. W drugim przypadku potrzebne będą dodatkowe kroki, konieczne, by zapewnić bezpieczeństwo przyjmowania Bitcoinów

Ten post opisuje jakie kroki możesz poczynić, aby przygotować się na tę sytuację. Po wspomnianym wcześniej wtorku pierwszego sierpnia o godz. 14:00, opublikujemy aktualizację, w miarę możliwości zawierającą wszystkie potrzebne informacje. Zalecamy obserwacje innych portali bitcoinowych oraz forów i mediów społecznościowych i korzystanie z możliwie wielu źródeł informacji, aby zredukować ryzyko nabrania się na sztuczki kogoś, kto mógłby chcieć wykorzystać sytuacje w jakiś niecny sposób.

Pamiętaj, że jedynie Ty jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich bitcoinów i jeśli stracisz nad nimi kontrole z jakiegokolwiek powodu, nikt nie będzie w stanie Ci pomóc.

Ważne: Istnieje możliwość, że nieco łagodniejszy wymiar nieprawidłowości może dać się odczuć również przed wspomnianym wtorkiem pierwszego sierpnia. Jeśli tak się stanie, opublikujemy aktualizację.

Przygotowanie

  1. Jeśli przyjmujesz opłaty w Bitcoinach, zalecamy, abyś przestał to robić przynajmniej na DWANAŚCIE godzin przed nadejściem godziny 14:00 pierwszego sierpnia 2017. 24 lub 48 godzin będzie jeszcze bezpieczniejsze. Pozwoli to wszystkim transakcjom na potwierdzenie, zanim dojdzie do potencjalnie problematycznych zajść.
  2. Jeśli wysyłasz opłaty w Bitcoinach, miej na uwadze, ze wielu sprzedawców i usługodawców może przestać przyjmować Bitcoiny o 14:00 pierwszego sierpnia lub wcześniej.
  3. Rozważ wyprowadzenie swoich Bitcoinów z giełdy czy innego serwisu, który nie pozwala na utworzenie lokalnej kopii zapasowej kluczy prywatnych. Jeśli giełda lub serwis będzie obsługiwał transakcje w czasie wspomnianych wcześniej problematycznych zajść, może stracić pieniądze i następnie odzyskać straty z funduszy użytkowników. Jeśli powstaną dwa (lub więcej) konkurujące łańcuchy bloków, giełda lub inny serwis może odmówić wydania Bitcoinów niewłaściwego ich zdaniem typu.
  4. Bitcoin może przejść przez znaczące spadki wartości względem innych walut. Optymalnie, upewnij się, że nie trzymasz więcej Bitcoinow, niż możesz bezpiecznie stracić.

W czasie problematycznych zajść

  1. Nie ufaj, żadnym wpłatom, które otrzymasz po wtorku pierwszego sierpnia o godz. 14:00 aż do rozwiązania problemu. Nieistotne ile razy potwierdzona została wpłata, może ona zniknąć z Twojego portfela w dowolnym momencie tak długo, jak problematyczne zajścia mają miejsce.
  2. Jeśli to możliwe, nie wysyłaj żadnych wpłat. W czasie problematycznych zajść może się zdarzyć, ze wyślesz więcej niż jeden typ Bitcoina, a odbiorca akceptuje tylko jeden. Wówczas odbiorca będzie mógł wzbogacić się twoim kosztem.
  3. Uważaj bardzo na oferty, aby inwestować w wynik problematycznych zajść poprzez ?dzielenie? Bitcoinów. Znaczna część tych ofert będzie prawdopodobnie lipna, a oprogramowanie, które ma wedle zapewnień podzielić Twoje Bitcoiny może je również z łatwością ukraść.

Po problematycznych zajściach

Po wtorku pierwszego sierpnia 2017 o godz. 14:00 pojawi się tu więcej informacji. Zalecamy monitorować stronę Cyfrowej Ekonomii, aż KILKA źródeł informacji, którym ufasz potwierdzi, ze problem został rozwiązany zanim powrócisz do normalnego użytkowania Bitcoin.

Źródło oryginału: https://bitcoin.org/en/alert/2017-07-12-potential-split

Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut