Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Zmiany przepisów dotyczących start-upów i FinTechu

Zmiany i koncepcje zmian w przepisach, The Regulatory Sandobox, informacje w ?White Paper?, działania Ministerstwa Cyfryzacji >>

5 października 2016 | 08:27

Prezentujemy prezentację Rafała Prabuckiego, z dziewiątego spotkania Beer & Bitcoin (2.10.2016) w Warszawie.

Prelekcja dotyczyła zmian w przepisach ? zarówno wskazania koncepcji, jak i tych, które już obowiązują i mogły by mieć jakiś wpływ na starupowanie w FinTechu. Szczególnie na te startupy, które są związane z technologią DLT, jak i Bitcoin.

Autor przedstawił na początku nowe orzecznictwo mające wpływ na informacje prezentowane w tak zwanych ?White Paper?. Następnie zarysowana została ogólna koncepcje PSA (Prostej Spółki Akcyjnej) oraz The Regulatory Sandobox ? instrumentu prawnego działającego w Wielkiej Brytanii.

Prelegent podkreślił, że działania Ministerstwa Cyfryzacji, szczególnie w postaci projektu ?Od Polski papierowej do cyfrowej? mogą być kluczowe dla wprowadzenia podobnej koncepcji w Polsce (tak jak podjęto się ostatecznie przygotowania koncepcji PSA).

Następne tematy poruszane w prezentacji zeszły do omówienia trybu negocjacyjnego. Tutaj prelegent omówił zmiany w kodeksie cywilnym oraz zwrócił uwagę na projekt dyrektywy ujednolicającej tajemnicę handlową w zjednoczonej Europie. Ostatni slajd dotyczył omówienia orzecznictwa UE nawiązującego do kazusu dotyczącego próby rejestracji zwrotu NANO.

Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut