Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Spotkanie przedstawicieli z sektora kryptowalut w sprawie bezpieczeństwa środków klientów.

Drugie spotkanie dotyczące bezpieczeństwa środków klientów w polskich giełdach, kantorach i ogólnie w branży krypto. Omówiona została sytuacja Bitmarketu i tego jak powinny wyglądać regulacje, aby chroniły klientów oraz jak chronione są same środki klientów.

17 lipca 2019 | 17:04

Wczoraj odbyło się drugie spotkanie dotyczące bezpieczeństwa środków klientów w polskich giełdach, kantorach i ogólnie w branży krypto. Omówiona została sytuacja Bitmarketu i tego jak powinny wyglądać regulacje, aby chroniły klientów oraz jak chronione są same środki klientów wyżej wymienionych podmiotów.

Sytuacja, która dotknęła giełdę bitmarket.pl wpłynie negatywnie na całą branżę krypto w Polsce. Jest wiele domniemań na temat tego co dokładnie mogło się wydarzyć, sprawą zajmuje się prokuratura. 

Przedstawiciele firm, biorący udział w spotkaniu zgodnie stwierdzili, że potrzebne są regulacje, które jeszcze bardziej usprawnią procedury i zapewnią zwiększenie bezpieczeństwa, zarówno inwestorom, jak i samym firmom. 

Przedstawiciele giełd, przyznają, że mają procedury monitorujące transakcje w czasie rzeczywistym, manualną weryfikację, oraz systemy scoringu funkcjonujące 24 godziny, 7 dni w tygodniu, co dodatkowo zwiększa ochronę inwestorów oraz przedsiębiorstw. 

W przypadku giełd może zawieźć czynnik ludzki, albo wprowadzony do systemu tzw. robak. Giełdy gwarantują, że po zdeponowaniu środków, nie są one w żaden sposób reinwestowane, a środki klientów są odseparowane od środków własnych giełd. 

Wprowadzenie regulacji oraz zewnętrznych audytów może zapobiec błędom, podobnym do tych popełnionych przez BitMarket. Giełdom zależy na wprowadzeniu konkretnych strategii, metod, procedur oraz narzędzi zewnętrznej weryfikacji, by zagwarantować inwestorom płynność finansową oraz bezpieczeństwo. 

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut