9 grudnia 2016 na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa pt. Waluty cyfrowe – problemy definicyjne i regulacyjne.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego. Szczegółowy program Konfrenecji dostępny jest – tutaj.

Konferencja jest bezpłatna, a zgłoszenia można przesyłać na adres [email protected]