Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Prezes NASK S.A.: Rok 2024 to Przełom w Cyberbezpieczeństwie

8 czerwca 2024 | 13:39

Na konferencji Wall Street, jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń na rynku finansowym, mieliśmy okazję porozmawiać z Prezesem Zarządu NASK S.A.. Wywiad przyniósł wiele cennych informacji na temat roli NASK S.A. oraz ich strategicznego podejścia do cyberbezpieczeństwa, które staje się coraz ważniejsze w dobie intensywnych zmian regulacyjnych.

Na początku wywiadu, Prezes NASK S.A. wyjaśnił różnicę między NASK S.A. a Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Choć działają one jako dwa oddzielne podmioty, ich współpraca jest kluczowa dla realizacji strategii marketingowej i operacyjnej. Instytut Badawczy skupia się na badaniach i innowacjach, podczas gdy NASK S.A. zajmuje się komercjalizacją i wdrażaniem tych rozwiązań na rynek. W efekcie, oba podmioty działają jako jedna, zintegrowana jednostka, dążąc do maksymalizacji synergii i efektywności.

Cyberbezpieczeństwo na Pierwszym Planie

Rok 2024 przyniósł znaczące zmiany w obszarze cyberbezpieczeństwa, w szczególności dla sektora finansowego. Prezes NASK S.A. podkreślił, że obecność NASK S.A. na konferencji Wall Street nie jest przypadkowa. Nowe regulacje, takie jak NIS 2 i DORA, wprowadzają surowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego, które instytucje finansowe muszą spełniać. NASK S.A., dzięki swojemu doświadczeniu i zaawansowanym usługom, jest idealnie przygotowane, aby wspierać te podmioty w spełnianiu nowych standardów.

W odpowiedzi na pytanie o konkretne usługi, Prezes NASK S.A. wymienił m.in. pentesty, audyty oraz certyfikację dostawców. Wszystkie te usługi są oferowane przez NASK S.A. od wielu lat i są na najwyższym poziomie zaawansowania. Dzięki temu, instytucje finansowe mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa, co jest kluczowe w kontekście nowych regulacji.

Podczas wywiadu poruszono również kwestię regulacji rynku finansowego. Prezes NASK S.A. zauważył, że zbyt restrykcyjne regulacje mogą hamować rozwój rynku. Jednak w przypadku cyberbezpieczeństwa, dodatkowe przepisy są konieczne i pożądane. Ważne jest jednak, aby były one wprowadzane z rozwagą i konsultowane z uczestnikami rynku, aby uniknąć tzw. „gold platingu”, czyli nadmiernego wdrażania przepisów ponad wymagania.

Na zakończenie rozmowy, Prezes NASK S.A. wskazał na dwa główne wyzwania dla NASK S.A. w nadchodzących latach: inwestycje w zespół i technologie oraz rozwój usług komercyjnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wzrost jakości i zasięgu usług ma być fundamentem nowej strategii spółki, co pozwoli na dalsze umacnianie pozycji NASK S.A. na rynku.

Podsumowanie

Rozmowa z Prezesem NASK S.A. pokazała, jak ważną rolę odgrywa NASK S.A. w kontekście dynamicznych zmian na rynku finansowym. Cyberbezpieczeństwo staje się nieodzownym elementem działalności każdej instytucji, a NASK S.A., dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, jest gotowe sprostać tym wyzwaniom. Z pewnością, obecność NASK S.A. na konferencji Wall Street nie była jednorazowym wydarzeniem, lecz początkiem nowej tradycji i jeszcze ściślejszej współpracy z sektorem finansowym.

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut