Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Powstała Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii

W jej skład weszło ponad 100 podmiotów z rynku technologii blockchain/dlt, sztucznej inteligencji i walut cyfrowych.

30 sierpnia 2018 | 19:30

Komitetowi Założycielskiemu Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii udało się zarejestrować Izbę. W jej skład weszło ponad 100 podmiotów z rynku technologii sieci bloków, sztucznej inteligencji i walut cyfrowych.

Nareszcie! – zakrzykną zapewne osoby, które obserwowały proces powstawania Izby od dawna. Temat ciągnął się bowiem od kilku miesięcy. A właściwie lat, ponieważ ponoć pierwsze rozmowy w tej kwestii prowadzono jeszcze w czasie rządów Anny Streżyńskiej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Ostatecznie cel został osiągnięty w wyniku skoordynowanych działań wspomnianego Komitetu Założycielskiego, fundacji Trading Jam i Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin.

Po 4 miesiącach od pierwszego spotkania i ogromnej pracy wykonanej przez wiele osób mamy zarejestrowaną Izbę Gospodarczą Blockchain i Nowych Technologii. Teraz czeka nas ukonstytuowanie się Izby i dużo więcej merytorycznej pracy ale już od dziś możemy występować jako umocowany reprezentant środowiska. Za ok 30 dni odbędzie się Walne Zgromadzenie po którym wszystkie przygotowane regulaminy i plany przybiorą realny wymiar. Bardzo dziękuję wszystkim za dotychczasową pracę i dużo entuzjazmu i zapraszam wszystkich do działania. Widać, że razem możemy więcej.” – skomentował członek komitetu założycielskiego, Robert Wojciechowski

Udało nam się osiągnąć to, o co Polska branża kryptowalut i blockchain prosi od lat. Co więcej udało nam się również zjednoczyć przedstawicieli pozostałych Nowych Technologii (np. AI i Influencerów) w jednej Izbie – IGBiNT. Dziś posiadamy już wpis do KRS […] to pozwoli nam oficjalnie reprezentować wyżej wspomniane branże w dialogu z Rządem.To jednak dopiero początek naszej pracy. Dlatego serdeczne dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces powstawania Izby i prosimy o pełną gotowość do dalszych działań.” – powiedział Piotr Bień, członek komitetu założycielskiego

Cele

Jakie cele stawia przed sobą nowopowstały podmiot? Od samych liderów otrzymujemy dość szeroką odpowiedź. Izba ma być bowiem niezależnym organem doradczym, ma integrować środowiska walut cyfrowych, Blockchain i innych nowych technologii (przy okazji propagować owe innowacje) i być sądem polubownym dla branży. Ponadto, jej twórcy chcą wspierać władze w kwestii regulacji nowych rynków i „dążyć na nich do osiągnięcia stabilizacji prawno-fiskalnej”. Celem jest też edukowanie Polaków w kwestii technologii oraz przestrzeganie przed nieuczciwymi praktykami, z którymi można spotkać się na rynkach.

„Ideą nadrzędną przy tworzeniu izby jest integracja środowiska walut cyfrowych, blockchain i nowych technologii. Uczestnicy tego rynku z jednej strony oczekują takich zapisów prawa, które unormują sytuację fiskalną. Z drugiej zdają sobie sprawę, że muszą wspólnie z regulatorem podjąć wyzwanie edukacji rynku aby stanowić dobre prawo i unikać i napiętnować „scamy” i oszustwa technologiczne. Izba jest emanacją tych chęci i celów oraz będzie partnerem dla rządu w działaniu na rzecz wdrażania nowych technologii w Polsce.” – powiedział naszej redakcji Robert Wojciechowski

Kto na czele?

Za miesiąc odbędzie się walne zebranie członków Izby, na którym ma zostać wybrany zarząd.

Dzisiaj w Komitecie Założycielskim zasiadają m.in.: Robert Wojciechowski, Jakub Mościcki, Piotr Bień, Filip Pawczyński.

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut