Reklama

Quark

Czy warto rozmawiać o Bitcoinach i prawie?

24 marca 2015 | 01:03

Wiele osób uważa, że dyskusja o aspektach prawnych funkcjonowania Bitcoina może być szkodliwa, a aktualnym status quo jest w porządku. Tyle tylko, że lepiej o tym mówić teraz i podejmować oddolne inicjatywy, aniżeli czekać na nieszczęście.

Część osób z niepokojem patrzy na aktualną sytuację prawną nowych technologii, w tym Bitcoina w naszym kraju. Atmosferę niepokoju podsyca wiele niejasnych wydarzeń, które miały ostatnio miejsce, jak na przykład afera z zamykaniem kont bankowych niektórych platform wymiany bitmonet. Jednak okres odkąd kryptowaluty zaczęły zdobywać coraz większą rzeszę sympatyków miał też swoje jasne strony jeżeli chodzi o kwestie prawne. Dla przykładu warto przytoczyć rozpoczęcie oddolnych inicjatyw usystematyzowania bezpieczeństwa funkcjonowania giełd monet kryptograficznych. Tego typu działanie jest niezwykle potrzebne. Warto zwrócić uwagę, że w ustawie o usługach płatniczych nie znajdziemy zbyt wielu parametrów technicznych dotyczących realizacji transakcji. To same banki razem oddolnie uzgodniły wiele istotnych kwestii, które potem mają wpływ na np. orzeczenie sądu w razie sporu między klientem a instytucją finansową. Ustawa pozostawiła więc miejsce na dookreślenie wielu elementów. Jej autorzy wyszli z założenia, że ustawodawca i tak nie zdążył by w porę zareagować w razie nowych zmian.

Ostatnie wypadki pokazują, że potencjał rozwiniętego rynku Bitcoina w Polsce mógłby być jeszcze bardziej dynamiczny, gdyby zaczęto dyskusję o tym jak postrzegać BTC w świetle obowiązującego prawa. Wiele użytkowników Bitcoina boi się takiej konfrontacji i naiwnie wierzy, że skoro prawnicy nie mówią głośno o kryptowalutach to znaczy, że się nimi nie interesują (może nawet obawiają?). Tymczasem problematyka bitmonet poruszana była chociażby podczas konferencji w Szczecinie ?XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym?, a sam temat Bitcoina powraca również podczas spotkań organizowanych przez organy podatkowe i nie tylko. Ostatnio pojawił się nawet artykuł dr Konrada Zacharzewskiego dotyczący problematyki monet typu Bitcoin w Monitorze Prawniczym. Autor tekstu słusznie sugeruje, że wystarczy odrobina wyobraźni, aby zdać sobie sprawę, jak problematyczny będzie spór o bitmonety w przypadku, gdy trafi do rozstrzygnięcia do sądu powszechnego. Niezależnie, czy będzie to wydział karny lub cywilny, a nawet i sąd administracyjny brak przepisów odnoszących się do monet kryptograficzny może spowodować nie mały problem.

Koniecznie trzeba też podkreślić, że nie było do tej pory możliwości przeprowadzenia konfrontacji tzn. otwartej dyskusji wszystkich stron zainteresowanych w postaci konferencji naukowej, a więc zastosowania takiej formy gdzie będą rozważane dobre i złe strony funkcjonowania bitmonet pod kątem obowiązujących przepisów.

26 marca dojdzie jednak do przełomowego momentu ? we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii dojdzie do pierwszej w Polsce prawnej z elementami ekonomii  dyskusji naukowej, w której poruszone zostaną różnego rodzaju zagadnienia związane z monetami kryptograficznymi. Tej przełomowej konfrontacji patronować będą między innymi Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, Związek Banków Polskich, Instytut Allerhanda oraz wiele innych podmiotów. Głównymi sponsorami będą BitBay oraz BitpayU. Warto zwrócić uwagę, że nad imprezą czuwają aż trzy ośrodki naukowe, a więc poziom merytoryczny będzie wysoki. Wydarzenie przyjęło też nazwę ?Forum Prawa Mediów Elektronicznych? i kolejna edycja forum odbędzie się w Opolu.

 Warto dodać na koniec, że patronat medialny nad imprezą objął Bitcoinet.pl 

Plakat FINAL LQ

Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut