Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut

2015-03-26 13.44 (Kopiowanie)

od lewej: Filip Pawczyński (Polskie Stowarzyszenie Bitcoin), inż. Rafał Prabucki (bitcoinet.pl, UO), Dominik Homa (Akademia Bitcoin)

2015-03-26 09.29 (Kopiowanie)
Konferencja I Forum Prawa Mediów Elektronicznych –  Płaności Elektroniczne 001 (Kopiowanie)
- Reklama - Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut

NAJNOWSZE WPISY