Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut

UOKiK i RPO nie pomogą rynkowi kryptowalut

27 września 2018 | 17:10

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin w czerwcu napisało pismo do UOKiK i RPO. Tematem było zamykanie przez banki kont firmom kryptowalutowym. W obecnym tygodniu PSB otrzymało odpowiedzi od obu instytucji.

PSB streściło odpowiedzi w liście otwartym: „Polskie Stowarzyszenie Bitcoin otrzymało odpowiedzi na zgłoszenie do Rzecznika Praw Obywatelskich i UOKiK w kwestii zamykania kont bankowych firmom z branży kryptowalut. Zarówno RPO, jak i Prezes UOKiK, nie znaleźli podstaw do podjęcia jakichkolwiek działań przeciwko instytucjom finansowym, których działania były przedmiotem zawiadomień. RPO w swojej odpowiedzi do PSB skupił się jedynie na poruszanej w piśmie kampanii informacyjnej NBP i KNF, ignorując całkowicie wątek zamykania rachunków bankowych i praktyczne uniemożliwienie działania podmiotów z branży kryptowalutowej. Natomiast w ocenie UOKiKu, 15 banków wypowiadających umowy rachunku bankowego nie posiada tzw. „kolektywnej pozycji dominującej”, a ich działania UOKIK uznaje za uzasadnione przez brak szczególnych regulacji rynku kryptowalut. Jednocześnie UOKiK podziękował za „cenny sygnał rynkowy”.” Jak więc widać firmy kryptowalutowe nie mogą na dzień dzisiejszy liczyć na pomoc obu instytucji.

Reklama

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut