Reklama:

Quark

Partnerzy Serwisu:

Quark
Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

Przyszłość Chmury i Cyberbezpieczeństwa: Wywiad z Michałem Jaworskim, NTO Microsoft Poland

W ostatnich latach technologia chmury i cyberbezpieczeństwo stały się kluczowymi tematami w branży IT. Firmy na całym świecie inwestują w te dziedziny, aby zabezpieczyć swoje dane i zoptymalizować koszty operacyjne.

10 lipca 2024 | 15:27

Michał Jaworski, z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży IT, pełniący rolę National Technology Officer (NTO) w Microsoft Poland, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat przyszłości tych technologii, wyzwań prawnych oraz znaczenia współpracy między różnymi sektorami. Wywiad przeprowadzony przez dr inż. Rafała Prabuckiego i Mateusza Jakubika, z szostek-digital.eu we współpracy z cyfrowaekonomia.pl, rzuca światło na te kluczowe kwestie.

Zobacz wideo:

Rola i Znaczenie Chmury w Nowoczesnym Biznesie

Chmura obliczeniowa zrewolucjonizowała sposób, w jaki firmy przechowują i przetwarzają dane. W przeszłości, organizacje musiały inwestować znaczne środki w infrastrukturę IT, co wiązało się z dużymi kosztami kapitałowymi. Jaworski podkreśla, że chmura pozwala przenieść te koszty na operacyjne, co jest bardziej elastyczne i ekonomiczne. Dzięki temu firmy mogą dynamicznie dostosowywać zasoby IT do swoich aktualnych potrzeb, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Chmura nie tylko obniża koszty, ale także wspiera innowacje. Jaworski podaje przykład sektora finansowego, gdzie chmura umożliwia szybkie wprowadzanie nowych usług i produktów. Podobnie, w branży medycznej, chmura pozwala na efektywną analizę dużych zbiorów danych, co przyspiesza rozwój nowych terapii i leków. Jaworski podkreśla, że niezależnie od branży, chmura staje się nieodzownym narzędziem wspierającym rozwój i konkurencyjność firm.

Cyberbezpieczeństwo: Wyzwania i Strategie Ochrony

Wzrost zagrożeń cybernetycznych to jedno z największych wyzwań współczesnego świata IT. Jaworski zwraca uwagę, że zagrożenia te ewoluowały znacząco w ostatnich latach. Ataki cybernetyczne stają się coraz bardziej zaawansowane i zorganizowane, a ich celem są nie tylko duże korporacje, ale również mniejsze firmy, które mogą być łatwiejszym celem.

Microsoft, jako jeden z liderów w branży technologicznej, podchodzi do cyberbezpieczeństwa z najwyższą powagą. Jaworski opisuje wielowarstwowe podejście do zarządzania ryzykiem, które obejmuje zarówno techniczne, jak i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa. Firma inwestuje w zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, które pomagają w wykrywaniu i neutralizowaniu zagrożeń w czasie rzeczywistym.

Przykłady incydentów, takie jak atak na SolarWinds, pokazują, jak skomplikowane i dobrze zaplanowane mogą być współczesne ataki cybernetyczne. Jaworski podkreśla, że takie incydenty zmuszają firmy do ciągłego doskonalenia swoich strategii obronnych i dostosowywania się do nowych wyzwań. Microsoft regularnie analizuje 65 bilionów sygnałów dziennie, co pozwala na szybkie reagowanie na wszelkie nieprawidłowości.

Wymogi Prawne i Regulacyjne w Kontekście IT

Regulacje prawne stają się coraz bardziej skomplikowane i wymagające. Jaworski omawia kluczowe akty prawne, takie jak RODO (Regulacja o Ochronie Danych Osobowych), NIS 2 (Dyrektywa o Bezpieczeństwie Sieci i Informacji) oraz DORA (Digital Operational Resilience Act), które mają bezpośredni wpływ na działalność firm.

RODO, które weszło w życie w 2018 roku, zrewolucjonizowało podejście do ochrony danych osobowych. Jaworski zauważa, że chociaż początkowe wdrożenie było trudne, to z czasem firmy nauczyły się spełniać te wymagania. Podobnie, nowe regulacje, takie jak NIS 2 i DORA, stawiają przed firmami wyzwania związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa na jeszcze wyższym poziomie.

Jaworski podkreśla znaczenie współpracy między prawnikami a specjalistami IT w celu spełnienia tych wymogów. Przepisy prawne często bazują na ocenie ryzyka, co wymaga od firm elastycznego podejścia do ich wdrażania. Prawnicy i technicy muszą wspólnie pracować nad tworzeniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa, które są zarówno zgodne z prawem, jak i skuteczne w praktyce.

Współpraca i Innowacje w Sektorze IT

Współpraca jest kluczem do sukcesu w branży IT. Jaworski zwraca uwagę na znaczenie partnerstwa i zarządzania relacjami w rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Microsoft aktywnie angażuje się w różne inicjatywy, które promują współpracę między sektorem publicznym a prywatnym, co jest niezbędne do skutecznego wdrażania nowych technologii.

Innowacje, takie jak sztuczna inteligencja, odgrywają coraz większą rolę w branży IT. Jaworski opisuje, jak AI zmienia sposób, w jaki firmy przetwarzają dane i podejmują decyzje. AI wspiera również cyberbezpieczeństwo, pomagając w analizie ogromnych ilości danych i wykrywaniu anomalii, które mogą świadczyć o potencjalnych zagrożeniach.

Przyszłość współpracy między sektorem publicznym a prywatnym jest obiecująca. Jaworski przewiduje, że wspólne inicjatywy i projekty badawczo-rozwojowe będą kluczowe dla dalszego rozwoju technologii chmurowych i cyberbezpieczeństwa. Microsoft, jako globalny lider, będzie nadal odgrywał ważną rolę w kształtowaniu tej przyszłości.

Podsumowanie

Michał Jaworski podkreśla, że technologia chmury i cyberbezpieczeństwo są nieodzownymi elementami nowoczesnego biznesu. Firmy muszą być gotowe na dynamicznie zmieniające się środowisko technologiczne i regulacyjne. Współpraca między różnymi sektorami oraz ciągłe innowacje są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i konkurencyjności na rynku. Doświadczenie i wiedza Jaworskiego stanowią cenne źródło informacji dla firm dążących do sukcesu w erze cyfrowej.

Reklama:

Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut