Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut
Strona główna Historia Pieniądza

Historia Pieniądza

Historia Pieniądza cz. 3 – Średniowieczne Myślenie

Reformatorzy religijni Marcin Luter i Jan Kalwin, wraz z innymi filozofami i duchownymi, mieli swoje poglądy na temat pieniądza i ekonomii. W tym samym czasie, inni myśliciele analizowali wartość pieniądza, przyczyny inflacji i wpływ...

Historia Pieniądza cz. 2 – Upadek Rzymu

Upadek starożytnego Rzymu jest idealnym przykładem, w jaki sposób zadłużenie,  psucie waluty i inflacja mogą doprowadzić do upadku imperium i zmiany ładu światowego. W  III w. p.n.e. Starożytny Rzym zadłużał się w celu finansowania wojen,...

Historia pieniądza cz. 1 – Barter i Dług

apraszamy do śledzenia nowej serii artykułów w której skupimy się na historii pieniądza. Historia ta jest ściśle powiązana z opisywanymi przez nas kryzysami ekonomicznymi i polityką inflacyjną na przestrzeni wieków.

Czy Keynes miał rację i czy państwo powinno ingerować w gospodarkę?

Wydana w 1936 r. słynna książka Johna Keynesa „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza” stanowi biblię ekonomii keynesowskiej. Jednocześnie należy do jednej z trudniejszych pozycji z tej półki. Do tego stopnia, że dotąd wywołuje...