Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Zebranie Ambasady

Ambasada Bitcoin Otwarcie

Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia i podpis prezesa

Bankomat Bitcoin – Ambasada
Umowa sprzedaży koparek Ambasadzie
- Reklama - bitcoinopole
- Reklama - Zonda - Największa Polska giełda cyfrowych walut